I valet på våren väljs det nya beslutsfattare till Tehy – ställ upp som kandidat i fullmäktigevalet

Resultatet av fullmäktigevalet publiceras den 26 april 2021. Det väljs 83 fullmäktige och de är medlemmarna som avgör vilka som väljs in.

 

Valet hålls på första gången helt elektroniskt. Nu kan även studerande rösta i valet och ställa upp som kandidater.

Fullmäktige har en viktig uppgift. Under sin fyra års period påverkar de riktningen för Tehy: intressebevakning, tjänster och kollektivavtal.


Rösta i Tehy-applikationen, bläddra bland kandidaterna i valmaskinen

Om ditt medlemskap är i kraft 31.1.2021 och du har betalt din medlemsavgift är din rösträtt i ordning. Om du vill kan du kolla din rösträtt i e-tjänsten eller ringa till numret (09) 5422 7200 under 15–16.2.2021 kl. 9–15.

Du kan rösta på din kandidat med Tehy-appen, som du kan ladda ner till Android- och Apple -smarttelefoner och surfplattor kostnadsfritt. Logga in i applikationen med ditt medlemsnummer. Röstningen pågår 29.3–21.4.2021.

Du kan bekanta dig med kandidaterna i valmaskinen, som öppnas på Tehys valsidor i mars.

Om du vill inte få någon valreklam för kandidater i Tehys val, kan du i e-tjänsten förbjuda valpost.


Vill du bli en beslutsfattare och påverka Tehys framtid?

Alla de medlemmar i fackavdelningar eller studerandeföreningar som har anslutit sig till Tehy före 31.1.2021 och betalt medlemsavgiften kan ställa upp som kandidat. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av intressebevakning eller motsvarande uppgifter. Du ställer upp som kandidat genom att fylla i nomineringsblanketten i e-tjänsten. Kandidatnomineringen inleds 8.2.2021 kl. 9 och slutar 28.2.2021 kl. 24.

Du får information om fullmäktigegrupper och Tehys stöd för kandidater på valsidan.

Valmaskinen öppnas för kandidaterna i mars. Kandidaterna kommer att få mer information och anvisningar för att fylla i valmaskinen genast i början av mars.


Uppdatera dina uppgifter och följ kommunikationen

Inför valet är det viktigt att Tehys meddelanden når alla tehyiter. Kontrollera att åtminstone ditt telefonnummer, din e-postadress och yrkestitel är uppdaterade i  medlemsregistret.

Tehy informerar aktivt och mångsidigt om valet i flera kanaler – i Tehy-tidningen, på webben, i nyhetsbrevet och i de sociala medierna. Vi har designat en egen symbol för valet som används i referat om valet.

Vi har också tagit fram versioner av symbolen för användning av fullmäktigegrupperna. De skickas ut i november.