Ett gediget proffs inom rehabilitering som alltid orkar sporra till motion

Fysioterapeuten Mirva Rasmus från Karleby har valts till årets yrkesperson inom rehabilitering. Hon har utvecklat rehabiliteringen för äldre i ett mångprofessionellt team och sporrat även den egna arbetsgemenskapen att röra på sig och gett handledning i ergonomifrågor.

Image text
kuva: Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Rasmus arbetar som teamets fysioterapeut i rehabiliteringen för äldre och i den intensifierade hemrehabiliteringen i Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Rasmus får mycket positiv feedback från kunder, anhöriga och kolleger för ett välgjort och effektivt jobb. Hon anses vara ”ett gediget proffs som alltid orkar sporra människor att motionera”.

Enligt kollegerna är Rasmus en verklig mångbegåvning som är empatisk, sporrande och ihärdig i sitt arbete. Hon lämnar ingen ensam, utan hjälper alltid andra.

”Mirva reder ut oklara situationer på ett säkert sätt och lämnar inga uppgifter på hälft. Därtill orkar Mirva alltid engagera och sporra såväl kunder som oss kolleger.”

Rasmus arbetar mångsidigt och beaktar kundernas behov som helhet. Detta syns bl.a. i att hon hjälper kunderna även i dagliga funktioner.

- Det viktiga i rehabiliteringen är att stödja kundens funktionsförmåga som en del av vardagen så att kunden själv är aktiv med de resurser hen har, säger Rasmus.

Rasmus deltar i Soites 2.1 Sotekeskus-projekt, där man utvecklar bl.a. livsstilsträning och mångprofessionellt samarbete för att främja hälsosamma levnadsvanor samt mångprofessionell rehabilitering. Hon deltar regelbundet i både välfärdsområdets utbildningar och nationella utbildningar. Även i fackavdelningsverksamheten för hon fram rehabiliteringens synpunkt och roll.

Priset delades ut i dag under webbinariet för Tehys nätverk för rehabiliteringsbranschen. Priset delas ut för första gången och framöver delar Tehy ut det årligen.

Den här veckan firas nationella Temaveckan för rehabilitering, som nu ordnas för andra gången. Temaveckan ordnas av Nätverket för rehabiliteringsbranschen (KUVE), som leds avSoste ry och Stiftelsen för rehabilitering.