Avtalsförhandlingar för akutvårdarna påbörjas – viktigaste målen ett löneprogram och avlägsnandet av kiky-timmarna

Image text
Foto: iStock

Förhandlingarna om akutvårdsbranschens kollektivavtal påbörjas onsdagen 12.2. Tehy strävar efter att få till stånd ett löneprogram för akutvårdarna, genom vilket lönerna inom den privata akutvården åtgärdas så att de motsvarar kommunalsektorn. Dessutom måste kiky-timmarna bort. 

– Lönerna inom den privata akutvården ligger och släpar efter kommunalsektorn. Det kan handla om hundratals euro per månad i totala inkomster. Löneskillnaden har ingen grund, eftersom arbetet är lika krävande inom den privata och den offentliga sektorn, säger Tehys jurist Ilkka Wennberg. 

Tehy vill också förbättra akutvårdarnas arbetshälsa och -säkerhet under den kommande avtalsperioden. 

Kollektivavtal för akutvårdsbranschen upphör att gälla 30.4.2020 men fortsätter därefter med ett år i taget, ifall avtalet inte uppsägs minst en månad innan det upphör. Tehy sade upp avtalet på onsdagen. 

Förhandlingsparter i kollektivavtalet för akutvårdsbranschen är Tehy samt Välmåendebranschen HALI rf och Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry i egenskap av representanter för arbetsgivarna. 

Kom och diskutera om förhandlingarna vid medlemskvällen

Tehy arrangerar en medlemskväll för Tehy-medlemmar inom akutvårdsbranschen onsdagen 26.2.2020 kl. 18.00. Man kan också följa evenemanget på nätet. Vid medlemskvällen diskuteras Tehys mål i kollektivavtalsförhandlingarna. Läs mer här. 

Förhandlarna för akutvårdarna på Twitter