Medlemsförmåner

Som medlem i Tehy är du berättigad till talrika förmåner via våra samarbetspartner. Du får tillgång till ett antal förmåner såväl i ditt arbete som på din fritid. Nödvändiga koder till medlemsförmånerna anges längst ned på sidan när du är inloggad i vår e-tjänst.

Logga in här

Försäkringar

Försäkringar som ingår i medlemskapet

Tehys försäkringsskydd är en av de viktigaste medlemsförmånerna som du får automatiskt när ditt medlemskap är aktuellt. Tehys försäkringsskydd har skräddarsytts för problemsituationer i arbetslivet. Hurdant ditt försäkringsskydd är beror på om du är arbetstagare, studerande eller företagare.

Exempel på försäkringar

  • Rättsskydds- och ansvarsförsäkringen gäller i arbete inom social- och/eller hälsovårdsbranschen.
  • Ansvarsförsäkringen täcker person- och sakskador i arbetet.
  • Rättsskyddsförsäkringen tryggar anställningsförhållandet i händelse av tvister och brott.
  • Patientförsäkringen har tecknats för patientskador. Den är obligatorisk för egenföretagare.
  • Försäkringsskyddet för sysselsättande företagare täcker ansvars- och rättsskyddsförsäkringen för verksamheten.
  • Fritidslycksfallsförsäkringen är en specialförmån för studerandemedlemmarna.

Medlemsspecifika försäkringar

 

Arbetstagare

Yrkesutövare

Företagare (med 1–3 anställda)

Företagare (med över 3 anställda)

Studerande

Yrkesansvars- och rättsskyddsförsäkring

X

X

 

 

X

Patientförsäkring

X*

X

 

 

X*

Försäkringsskydd för företagarmedlemmar

 

 

         X

 

 

Organisationsförsäkring

X**

X**

X**

X**

X**

Fritidslycksfallsförsäkring

 

 

 

 

X

Rätt till If:s koncentrationsförmåner

X

X

X

X

X

Rätt till medlemsrabatter på If:s försäkringar (bl.a. Ryhmäsampo Primus, förmån -50 %)

X

X

X

X

X

* gäller i hälso- och sjukvårdsarbete som utövas av en självständig företagare (företagsformen får inte vara AB, Ay (öppet företag), Kb och inte heller FO-fritt lättföretagande). Företagaren ska ha avlagt examen inom social- och hälsovården. Gäller också företagare som bisyssla. Gäller inte i frivilligt arbete.
** gäller deltagande i Tehys evenemang och tillställningar

Andra försäkringsförmåner

Därutöver är Tehys medlemmar berättigade till betydliga rabatter på försäkringar. Till exempel liv- och olycksfallsförsäkringen Ryhmäsampo Primus är avsedd för Tehys medlemmar och deras familjer. På köpet får du tilläggsskyddet Selviytymisturva som är värt 2 000 euro. Läs mer och ta vara på dina medlemsförmåner på henkivakuutuskuntoon.fi.Upp till 50 procents rabatt på försäkringar!

Därutöver erbjuds rabatt på bland annat reseförsäkringar samt koncentrationsförmåner.

För mer information om försäkringar och försäkringsförmåner gå in på If:s webbplats (på finska) eller ring telefontjänsten 010 191920.

Semesterförmåner

Tehys egna semesterförmåner

Tehy har förvärvat semesterveckor hos Holiday Club på olika håll i Finland för sina medlemmar. Semesterveckor kan också bytas ut mot semestrar utomlands (RCI).

Semesterveckorna lottas ut två gånger om året. Fackavdelningarnas medlemmar samt studerandemedlemmarna har möjlighet att delta i utlottningen av semesterveckor. Ansvarig för utlottningen är Holiday Club. Semesterveckor söks och bokas på nätet.

Logga in i tjänsten för att läsa mer om utbudet. När du loggar in på webbplatsen med dina medlemskoder visas även Holiday Clubs koder längst ned på sidan.

Övriga semesterförmåner

Som tehyit får du även rabatt på till exempel kryssningar och spasemestrar.

Klicka här för mer information på finska

Jäsenedut.fi

Tehy är samarbetspartner till jäsenedut.fi, som möjliggör ett mycket omfattande förmånsutbud för tehyiterna. Det erbjuds mångahanda förmåner från livsmedel till elektronik, från energi till säkerhet och från upplevelser till apotektjänster.

Via tjänsten kan du bläddra bland förmånerna i ditt bostadsområde och även bland förmånerna i olika nätbutiker. 

Användningen av tjänsten kräver registrering på webbplatsen jasenedut.fi. Tillsvidare kräver jäsenedut.fi att du har ett utskrivet medlemskort med dig när du besöker en butik eller affär. Om du handlar på nätet behöver du ingen utskrift.

www.jasenedut.fi

Övriga förmåner

Som tehyit är du även berättigad till vissa andra förmåner, till exempel rabatt på glasögon, tidningsprenumerationer och bränsle.

Klicka här för mer information på finska

Vårdportalen

Den elektroniska Vårdportalen är en tjänst för yrkesbruk för sjukskötare och hälsovårdare samt studerande inom branschen. I tjänsten finns nyheter, artiklar och flera omfattande databaser kring hälsa. Tehyiterna har avgiftsfri tillgång till portalen. Logga in i tjänsten med Tehys medlemskoder.

www.hoitoportaali.fi

Obs! Tehy lämnar inte ut sina medlemmars kontaktuppgifter till tredje parter. Användning av Vårdportalen kräver dock inloggning i tjänsten. Då ger medlemmen också sitt samtycke till att hans eller hennes kontaktuppgifter används i marknadsföringssyfte.

Tehys studiefond

Avsikten med studiefonden är att genom att dela ut stipendier stödja medlemmarnas fackföreningsverksamhet, professionella utveckling samt forskning och utveckling av yrkesmässighet och arbetsgemenskaper samt att öka respekten för tehyiternas yrken. Utöver enskilda medlemmar kan även olika grupper ansöka om stipendier. Om ansökan för 2016 meddelas separat.

Ur studiefonden beviljas stipendier för

  • yrkesstudier och fackföreningsstudier, till exempel studiedagar och -resor, konferenser och kurser enligt avsikten med fonden
  • forskning och utveckling av yrkesmässighet och arbetsgemenskaper, för publikationsverksamhet och internationell verksamhet.

Mer information: organisationschef Tanu Heikkinen (09) 5422 7210.

This content is for members only.
Sign in, to view the content.