Tehys enkät avslöjar brister även inom Attendo

Social- och hälsovårdens fackförening Tehy genomförde vid årsskiftet en enkät bland medlemmar som arbetar inom Attendokoncernen. Svaren tyder på att det även inom Attendo förekommer brister i vården och att vårdarna ofta är för få under arbetsskift.

Image text
bild: iStock

Tehys enkät om Attendo besvarades av 300 medlemmar, varav de flesta arbetar inom äldreservicen. Svaren visar tydligt att personaldimensioneringen inte är tillräcklig och att personalens tid går åt till assisterande uppgifter.

Ständig brådska leder till att patientsäkerheten äventyras och orsakar brister exempelvis i läkemedelsbehandling. Vårdens kvalitet lider och det finns ingen tid för exempelvis utevistelser och rekreationsverksamhet.

De anställda är oroliga över de misstag som kan ske på grund av brådskan och frustrerade över att hela tiden behöva pruta på vårdens kvalitet. Så många som 70 procent av de som svarade upplevde att de inte har tid att uppfylla patienternas behov.

Det råder ofta brist på personal, särskilt under veckosluten. Vårdarna tvingas även utföra assisterande uppgifter såsom städning och matlagning.

Situationen är uttröttande för de anställda, eftersom de upplever att de inte kan ge klienterna – äldre och mentalvårdspatienter – tillräckligt god vård. Det är också ganska vanligt att vårdarna tvingas arbeta överlånga skift och att man inte får tillräckligt med vikarier.

56 procent av de som svarade upplevde att patienttryggheten äventyrats under de sex senaste månaderna. Man tvingas lämna klienter utan övervakning i gemensamma lokaler, även om det finns minnessjuka bland dem.  På grund av för litet antal vårdare inträffar fallolyckor på vårdenheterna, och även i läkemedelsutdelningen förekommer brister.

De som besvarade enkäten var särskilt bekymrade över terminalvården. Patienterna medicineras, men kan lämnas att dö ensamma. 68 procent uppgav att man inte får mer personal i situationer där det krävs terminalvård.

47 procent uppgav att arbetsgivaren har pressat dem att jämna ut den övertid som uppstått under en arbetstidsperiod enligt den så kallade timme för timme-principen, så att övertidsersättningar inte betalas ut.

Inom Attendo fattas enligt Tehys uppfattning tvivelaktiga sparbeslut som riktar sig mot personalkostnaderna och försämrar vårdens kvalitet. Resultaten av enkäten liknar de resultat man fått inom Esperi Care Oy.

Mer information:
Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 0400 913 230