Tehy utdömer senareläggningen av äldreomsorgslagens dimensionering

Fackorganisationen Tehy för anställda inom social- och hälsovården samt det pedagogiska området utdömer regeringens beslut att senarelägga ikraftträdandet av vårdardimensionen 0,7 för äldreomsorgen med service dygnet runt.

Image text
Bild: Lauri Rotko

Enligt äldreomsorgslagen skulle vårdardimensioneringen vara 0,7 för äldreomsorgen med service dygnet runt från och med början av april nästa år. I dag föreslog regeringen senareläggning av dimensioneringen så att nivån skulle vara 0,65 i början av april och 0,7 först från och med december nästa år.   

Regeringen säger att orsaken till senareläggningen är bristen på vårdare.

 – Det är omöjligt att bristen på vårdare kan vara en överraskning för någon. Social- och hälsovårdsbranschens dåliga håll- och attraktionskraft har helt enkelt inte tagits på tillräckligt stort allvar och regeringen har inte gjort nödvändiga förbättringar och satsningar. Att höja dimensioneringen till 0,7 skulle ha skett stegvis redan från början. Den går inte att skjuta upp längre. De äldre, deras anhöriga och vårdare förtjänar bättre. Regeringens passivitet drabbar nu vårdarna och de äldre. Och branschens attraktionskraft blir allt sämre, säger Millariikka Rytkönen, ordförande för Tehy.  

Rytkönen påminner om att lagstiftningen gällande dimensioneringen stiftades för att möta den kris inom äldreomsorgen som blossade upp 2019. Mycket allvarliga brister och försummelser har framkommit och framkommer kontinuerligt i vården av de äldre. Och de senaste åren har hela social- och hälsovårdssystemet börjat staka sig på grund av vårdarbristen.

– Målet för beslutsfattarna verkar nu vara att med alla medel förstöra den här branschen och eskalera vårdarbristen ännu mer, säger Rytkönen.   

Tehy betonar att de äldre är i allt sämre skick och har ofta minnessjukdomar, så vården kräver särskild yrkeskunnighet, kompetens och förmåga att förutse en försämring av klientens tillstånd. Regeringen har nu beslutat att avsevärt utöka antalet av vårdbiträden och utbildningar för dem som en lösning på vårdarbristen. Tehy ser denna utveckling även som en risk.

– Det är uppenbart att man i intensifierat serviceboende inte klarar sig utan en tillräcklig stor mängd utbildad vårdpersonal, som det nu råder störst brist på. Skulle det äntligen vara dags att börja lösa bristen?  

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
Tehys direktör Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848