Tehy: Risk för platt fall för välfärdsområdena utan tilläggsfinansiering

Tehy kräver att välfärdsområdena snabbt får avsevärd tilläggsfinansiering, så att den enorma social- och hälsovårdsreformens första steg inte slutar med platt fall.

– Reformen var på alla sätt verkligen nödvändig och är ett av den sittande regeringens viktigaste projekt. Välfärdsområdenas budgetar visar dock ett underskott överallt och finansieringsbristen är betydande. Personalen är nu förståeligt orolig för att man börjar anpassa välfärdsområdenas ekonomi genom att skära ned på personalen, vilket skulle innebära permitteringar, avslutning av tidsbundna avtal och även uppsägningar, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Situationen är motstridig eftersom man i Finland precis erkänt att det råder en vårdarbrist och eftersom vårdskulden samtidigt har blivit massiv till följd av pandemin.

– Utan pengar och vårdpersonal kan man inte avveckla vårdskulden eller trygga vården. Nu ska man inte fortsätta med att göra situationen värre utan välfärdsområdenas inledningsskede måste snabbt tryggas genom att staten kommer med tilläggsfinansiering. För att verksamheten ska vara framgångsrik på lång sikt är det oerhört viktigt att den inte kollapsar av resursbrist redan i början, säger Rytkönen.

Tehy anser att social- och hälsovårdsreformen är en tydlig utveckling i rätt riktning, men verkningarna blir synliga först om några år. Det viktiga med tanke på en positiv utveckling är en fungerande ledning och personalpolitik som ser till att vårdarna stannar inom branschen och som lockar nya anställda – både här hemma och från annat håll. Lika viktigt är det att tjänsterna ständigt utvecklas, integrationen säkerställs, arbetsfördelningen förnyas och att digitaliseringen och hälsoteknologin utnyttjas allt effektivare.

– Att lösa social- och hälsovårdskrisen och återställa tjänsterna till en nivå som ens på något sätt motsvarar en nordisk välfärdsstat går inte snabbt. Men det är möjligt att åstadkomma om staten förbinder sig till en långsiktig social- och hälsovårdspolitik och tillräcklig finansiering. Vårdarna sköter nog sin andel inom denna fina bransch, bara beslutsfattarna och arbetsgivarna lovar att göra det samma, säger Rytkönen.

Tehy och Läkarförbundet har tidigare krävt att finansieringen av hälso- och sjukvården ökas med en miljard euro för att trygga en smidig start för välfärdsområdena.

Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005