Tehy och SuPer inleder inte strejkerna som förbjöds av tingsrätten

Den 12 september 2022 har samkommunen för Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och samkommunen för Norra Finlands sjukvårdsdistrikt ansökt om ett beslut om tillfälliga säkringsåtgärder av Helsingfors tingsrätt i fråga om strejkerna som Tehy och SuPer varslat om. Den 14 september 2022 har Helsingfors tingsrätt fattat beslut om tillfälliga säkringsåtgärder utan att höra organisationerna före beslutet.

Tehys och SuPers styrelser har i dag fattat beslut om att följa beslutet om säkringsåtgärder. Detta innebär att organisationerna inte inleder följande strejker som förbjudits av tingsrätten:
 

  •  strejk på ett dygn vid intensivvårdsenheten vid Centralsjukhuset i Egentliga Tavastland från måndagen den 19 september 2022 kl. 00.01,
  •  strejk på fyra dygn vid intensivvårdsenheten för operations- och smärtbehandlingstjänster (Totek) vid Åbo universitetscentralsjukhus från tisdagen den 20 september 2022 kl. 00.01 och
  • strejk på fyra dygn vid enheten för intensivvård, intensivövervakning och övervakningsvård vid Uleåborgs universitetscentralsjukhus Centrum för intensivvård från tisdagen den 27 september 2022 kl. 00.01.

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen och SuPers ordförande Silja Paavola konstaterar att arbetsgivarnas och lagstiftarnas alla åtgärder för att förhindra eller bryta strejkerna endast gör problemen värre och har lett till att vårdarna är djupt kränkta, förargade och besvikna.

- Vi ser nu att exempelvis intensivvårdare inte har någon möjlighet att kämpa för bättre arbetsvillkor, även om man både i rätten och riksdagen har konstaterat att deras arbete är helt oersättligt. Hur länge kan beslutsfattarna undvika att ta sitt ansvar och bara se på när vårt social- och hälsovårdssystem faller ihop, frågar ordförandena.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492