Tehy och SuPer: Förlinkningsförslag för vårdarstrejken, styrelserna träffas i morgon

Riksförlikningsmannen har lämnat ett förlikningsförslag i arbetskonflikten mellan KT och Tehy och SuPer. Vårdarorganisationernas strejk som omfattar 25 000 vårdare har utlysts att börja fredagen den 1.4.2022 kl. 6.00 om ingen överenskommelse nås innan dess. 

Riksförlikningsmannen ska få svar på om förlikningsförslaget godkänns eller förkastas onsdagen den 30.3.2022 kl. 18.00. Tehys och SuPers styrelser träffas för att diskutera förlikningsförslaget i morgon, onsdag, innan ovan nämnda deadline. Innehållet i förlikningsförslaget kommer inte att offentliggöras förrän förbunden har gett riksförlikningsmannen sina svar.  

 Mer information:  

Tehys kommunikationschef Katri Lindqvist tfn. 040 588 3431
SuPers kommunikationschef Päivi Jokimäki tfn 09 2727 9243