Tehy: Nytt förbud mot övertid och byte av arbetsskift

Tehy, SuPer och Erto (Sote r.f.) har förklarat ett nytt förbud mot övertid och byte av arbetsskift till hela den privata socialservicebranschen. Denna stridsåtgärd börjar den 16.5. kl. 13.00 och avslutas den 30.5. kl. 13.00.

Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift gäller hela den privata socialservicebranschen. Under förbudet får man utföra arbete endast enligt den fastställa arbetsskiftsförteckningen, ingen övertid får göras och man byter inte sina arbetsturer.

Tehy, SuPer och Erto (Sote r.f.) har förhandlat hela våren om den privata socialservicebranschens (SOSTES) kollektivavtal. För att påskynda förhandlingarna har Sote r.f. vidtagit stridsåtgärder och tidigare förklarat ett två veckor långt förbud mot övertid och byte av arbetsskift för hela den privata socialservicebranschen samt gett en strejkvarning till serviceboenden med heldygnsomsorg.

Riksförlikningsmannen började med förlikning av arbetstvisten måndagen den 8.5. Riksförlikningsmannen meddelade igår att förhandlingarna avbryts för en vecka, eftersom det inte finns några förutsättningar att ge ett medlingsbud.

Förbundens målsättningar i förhandlingarna är att förbättra lönenivån och arbetsförhållandena. Privata sektorns lönenivå släpar betydligt efter den kommunala sektorn. Löneskillnaderna är stora, mellan 150–400 euro beroende på arbetsuppgifterna.

Den privata socialservicebranschens kollektivavtal omfattar särskilt social- och hälsovårdspersonal som arbetar med äldre, barn och funktionshindrade personer.

Den privata socialservicebranschens kollektivavtalsförhandlingar sköts av Tehys, SuPers och Ertos gemensamma förhandlingsorganisation Sote r.f. Arbetsgivarsidan representeras av HALI r.f.

Tilläggsinfo: Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri, tel 0400913230.