Tehy motsätter sig HUS rekryteringsförbud: Äventyrar patientsäkerheten och gör även övriga skötare utmattade

Tehy kritiserar skarpt beslutet av HUS koncernstyrelse på måndagen om förbud mot rekrytering. Enligt det får man inte rekrytera personal till ordinarie tjänster eller på viss tid, och inte heller vikarier, utan man försöker fylla arbetsuppgifter genom andra arrangemang.

Image text
Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen anser att beslutet är vanvettigt.

– Beslutet motiveras med besparingar, och det behovet förstår jag visserligen i viss mån. Men varför är det alltid personalen som utsätts? Därtill skulle det vara skäl att diskutera konsekvenserna av besparingar. De är inte enbart siffror, säger Rytkönen.

Förbudet mot rekrytering medför konkret att de nuvarande skötarna utför samma arbete med en allt mindre mängd personal, och att de blir ännu mer utmattade. Sjukledigheterna och branschbytena ökar. Patientsäkerheten och arbetarsäkerheten äventyras. Och bristen på skötare blir värre.

Rekryteringsförbudet innebär också att operationerna av vanligt folk i köer nödvändigtvis framskjuts och att de blir utan vården som de behöver. Detta leder sedan till att symtomen och sjukdomarna blir värre, och kanske till allt dyrare behandlingar och mer frånvaro från arbetslivet.

– Vårdskulden och köerna är redan nu väldigt stora, liksom även belastningen av skötarna. Jag tvivlar en aning på att förbudet mot rekrytering ger de eftersträvade besparingarna. Och detta ger HUS onekligen olägenheter i fråga om dess rykte, i all synnerhet bland unga skötare. Samma problem gäller för alla arbetsgivare, som tillämpar eller planerar att tillämpa rekryteringsförbud, säger Rytkönen.

Förbudet mot rekrytering träder i kraft i nästa vecka och varar till årets slut. Koncernstyrelsen för HUS säger att det finns ett behov av besparingar på 24,1 miljoner euro i bakgrunden, utöver de 130 miljoner som redan gjorts i år.

Tehy fördömer ljusskyggheten hos ledningen för HUS, och det direkta hemlighetsmakeriet i beslutsfattningen om rekryteringsförbudet.

– En offentlig organisation och demokratisk beslutsfattning kan inte förfara på det sättet.

Rytkönen efterlyser mer omfattande, öppen samhällelig diskussion om vad som är på väg att ske i den offentliga hälsovården och socialservicen, när särskilt statsmakten riktar massiva nedskärningar till den och stramar åt finansieringen, som områdena nu verkställer.

– Vill medborgarna ha detta?, frågar hon.

Mer information: Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten Taina Viitala [email protected], tfn 040-9221388