Rekryteringen av skötare till Finland kan inte endast baseras på projekt

Lösningen på skötarbristen såväl i Finland som utomlands eftersöks även genom internationell rekrytering. I en färsk publikation från fackorganisationen Tehy för anställda inom social- och hälsovården samt det pedagogiska området granskas lagstiftningen beträffande internationell rekrytering, utmaningarna inom rekrytering och fenomenet i allmänhet både i Finland och utomlands.

Image text
foto: iStock

Bristen på utbildade yrkespersoner inom social- och hälsovårdssektorn globalt. Enligt Internationella sjuksköterskeorganisationen ICN kommer det att behövas upp till 13 miljoner fler sjuksköterskor under det kommande årtiondet.

Finansministeriet uppskattar att Finland kommer att behöva cirka 200 000 nya anställda inom social- och hälsovårdssektorn fram till mitten av 2030-talet.

I publikationen Internationell rekrytering inom social- och hälsovården har Tehy sammanställt en översikt över arbetskraftens rörlighet, erkännande av examina, utmaningar med rekrytering och etisk rekrytering inom social- och hälsovårdssektorn.

Sari Koivuniemi, chef för internationella ärenden vid Tehy och den som skrivit publikationen, säger att det största hindret för internationell rekrytering inom social- och hälsovårdssektorn är avsaknaden av en permanent kvalifikationsväg. I dagsläget arbetar många sjuksköterskor, som utbildats utomlands, till exempel som vårdbiträden, även om de utbildades till sjuksköterskor i sitt ursprungsland.

– Den internationella rekryteringen inom social- och hälsovårdssektorn kan öka endast om det finns en hållbar modell för legalisering och stödjande behörighetsutbildning. Målet är att en vårdare som rekryteras till Finland så snabbt som möjligt ska kunna tillträda en tjänst som motsvarar hens utbildning.

Tehy-tidskriften berättade nyligen om en zambisk sjuksköterska som nu arbetar i Finland som vårdbiträde, men som var vårdlärare i sitt hemland.

Främjande av invandring av social- och hälsovårdspersonal får inte grunda sig bara på olika projekt, utan en bestående lösning måste fås till stånd för att erkännande av examina ska vara smidigt och snabbt.

Arbetsgivarna måste också vara medvetna om reglerna för etisk rekrytering, med vilka man bland annat förhindrar människohandel och skapandet av en dubbel arbetsmarknad. Tehy har tagit fram anvisningar för etisk rekrytering för internationell rekrytering inom social- och hälsovårdssektorn.

Vappu Okkeri, förhandlingschef vid Tehy, har skrivit ett avsnitt om lagstiftning beträffande internationell rekrytering i handboken.

– Ett stort problem med internationell rekrytering är svårigheten att övervaka. I praktiken är det omöjligt att övervaka rekryteringsprocessen i ursprungslandet", säger Okkeri.

Tehys publikation Internationell rekrytering inom social- och hälsovården finns tillgänglig som PDF-version på Tehys sida med publikationer och utredningar (på finska).

Mer information:

Sari Koivuniemi, chef för internationella ärenden,
tfn +358405889157, sari.koivuniemi(at)tehy.fi

Vappu Okkeri, Tehys förhandlingschef,
tfn +358400913230, vappu.okkeri(at)tehy.fi