Vårens förhandlingsomgång närmar sig. Under förhandlingsrundan är det viktigt att vi når alla våra medlemmar. Kontrollera således att dina uppgifter i vårt medlemsregister stämmer.

Gör så här

Kontrollera dina uppgifter före den 28 februari 2022. Kontrollera och uppdatera vid behov åtminstone dessa:

  • telefonnummer
  • e-postadress (försäkra dig om att både din personliga och arbetsplatsens e-post finns i dina uppgifter)
  • arbetsgivare och arbetsplats
  • yrkestitel

Du kan kontrollera och uppdatera dina uppgifter på följande sätt:

På nätet: https://kilta.tehy.fi

  • Du kan logga in med dina nätbankskoder eller ditt medlemsnummer och lösenord. Medlemsnumret hittar du på ditt medlemskort eller på baksidan av tidskriften Tehy.
  • När du kontrollerar dina uppgifter, gå till redigering och tryck till sist på knappen”Spara”. På så sätt lämnas det ett spår av kontrollen och du är med i utlottningen.

Med Tehy-appen

  • Ladda ner Tehy-appen från appbutiken för din telefon. För att logga in behöver du ditt medlemsnummer och lösenord.
  • När du kontrollerar dina uppgifter, gå till redigering och tryck på knappen ”Spara”. På så sätt lämnas det ett spår av kontrollen och du är med i utlottningen.

Vi lottar ut en elcykel värd 2 900 euro

Kontrollera dina uppgifter före den 28 februari 2022! Vi lottar ut en elcykel värd hela 2 900 euro bland alla som har kontrollerat sina uppgifter! 

Kuvassa on sähköpyörä

Kampanjen Vi har kraften att göra förändringar syns på arbetsplatserna

Granskningen av dina medlemsuppgifter härrör sig till den kommande förhandlingsrundan. Under förhandlingsrundan är det viktigt att vi når varje medlem. 

Vi kampanjar också för vikten av att kontrollera sina uppgifter direkt på arbetsplatserna. Tehys fackavdelningar och förtroendemän aktiverar tehyiterna till att uppdatera sina uppgifter och gemensam förändringskraft genom att dela ut kampanjmaterial.

Kampanjen ”Vi har kraften att göra förändringar” påminner tehyiterna om kollektivavtalsförhandlingarna nästa vår och betydelsen av gruppkraft när man förhandlar om arbetsvillkoren och lönerna i branschen. Kampanjen syns också på sociala medier med taggen #muutosvoima.

Kraft till förändringar är att tro på en bättre framtid för arbetslivet, och att man kan och att det lönar sig att förändra saker. Det är en stark och energisk känsla som förenar oss för de saker vi värdesätter. När läget kräver blir förändringskraften till en gruppkraft. Den har stor betydelse när vi förhandlar om arbetsvillkoren och lönerna med arbetsgivaren nästa vår.