Med denna blankett kan du ge feedback och berätta varför du säger upp medlemskapet i Tehy. Berätta för oss hur du upplevde det att vara medlem i Tehy och vilka saker som borde förbättras.

Mer information om uppsägningen av medlemskapet.

Orsaken till uppsägningen
Jag anser att medlemskapet i Tehy var
Det som var särskilt nyttigt var
Det som särskilt borde förbättras är