Image text
Foto: iStock

Arbetsgivaren får aldrig utan arbetstagarens samtycke schemalägga semestern så att den infaller samtidigt som arbetstagaren är moderskaps- eller faderskapsledig.

Om arbetstagaren inte kan få semester som normalt på grund av moderskaps- eller faderskapsledighet, får semestern tas ut inom sex månader efter att ledigheten tagit slut. Arbetsgivaren kan dock schemalägga semestern så att den infaller samtidigt som exempelvis

  • alterneringsledighet
  • studieledighet
  • övrig familjeledighet.

Arbetsgivaren kan inte besluta att semestern börjar på en dag då arbetstagaren är ledig, om detta leder till att antalet semesterdagar minskar.

En semesterdel som är högst tre dagar lång får inte schemaläggas så att en semesterdag infaller på en dag då arbetstagaren är ledig enligt förteckningen över arbetsskift.