Arbetsgivaren får aldrig bestämma att semestern ska infalla under en sjukledighet eller under de 105 första dagarna av graviditets- och föräldraledighet utan arbetstagarens samtycke.

Arbetsgivaren får inte bestämma att semestern ska infalla under de första 105 dagarna av graviditets- och föräldraledigheten för en arbetstagare som är berättigad till graviditetsledighet eller under de 105 första dagarna av föräldraledigheten för någon annan arbetstagare som är berättigad till föräldraledighet. Arbetsgivaren får aldrig bestämma att semestern ska infalla under en sjukledighet.

Om arbetstagarens semester inte kan ges på normalt sätt, får semestern ges inom sex månader från det att arbetstagaren har tagit ut de graviditets- eller föräldraledighetsdagar som avses ovan.

Arbetsgivaren kan dock bestämma att semestern ska infalla samtidigt som exempelvis

Arbetsgivaren får inte bestämma att semestern ska börja på en dag som är ledig för arbetstagaren, om detta leder till att antalet semesterdagar minskar.

En högst tre dagar lång del av semestern får inte ges så att en semesterdag infaller på en dag som enligt arbetsskiftsförteckningen är ledig för arbetstagaren.

Tyttö

Intjänande av semester under familjeledighet

Vet du om du tjänar in semester under graviditets- och föräldraledighet? Du hittar mer information på vår webbplats.