Varumärkesenkät: Tehy förväntas vara energisk, lekfull, passionerad och slagfärdig

En Tehy-medlem vill säkra saker som är viktiga för sig själv och anser att det alltid finns utrymme för förbättringar.

Tehy förnyar sitt varumärke våren 2021. En del av varumärkesarbetet arrangerades som en webbenkät 28.1–7.2. På enkäten fick man totalt 3 861 medlemssvar. De flesta av respondenterna har varit medlemmar i Tehy under en lång tid, de flesta av svaren erhölls av de som varit medlemmar i mer än 10 och 20 år.

Respondenterna förväntar sig att Tehy ska vara mer energisk, utåtriktad, lekfull, passionerad, beslutsam och slagfärdig än formell, lugn, sluten, seriös, eftertänksam, analytisk eller övervägande. Nya medlemmar vill ha mer lekfullhet och passion från Tehy jämfört med de som har varit medlemmar längre.

Tehy-medlemmen själv framstår som en praktisk person som vill säkra saker som är viktiga för sig själv, och anser att det alltid finns utrymme för förbättringar. Respondenterna vill förnya saker och känna sitt eget värde.

De erfarna medlemmarna är mer traditionella än nya medlemmar. Viktiga värden är rättvisa, välbefinnande, jämlikhet och glädje. Mod och att lära sig nya saker anses också vara viktigt.

Slutsatser baserade på deltagande och data

Det är viktigt för Tehy att det förnyade varumärket representerar och tilltalar alla yrkesverksamma inom de områden det representerar. Det är därför varumärkesreformarbete görs med hjälp av deltagande och data.

– Vi vill att varumärket ska vara ett sådant som verkligen väcker känslor och för samman människor, inte ett sådant vi hoppas eller föreställer oss ska vara intressant. Dessutom vill vi att slutresultatet ska vara så medlemsorienterat som möjligt och passa profilen för nuvarande och nya medlemmar. Naturligtvis utan att glömma social- och hälsovårdssektorns ändamålsenlighet och attraktivitet, säger kommunikationschef Salla Rajala.

Förslagen till Tehys nya varumärke kommer från tankar och erfarenheter från tusentals medlemmar, personal och intressenter med olika bakgrund.

Idéer och verktyg för Tehys kommunikation

Varumärkesarbetet började i början av året med en bakgrundsundersökning. Den inkluderar analys av befintliga rapporter, intervjuer med intressenter och jämförelse av fackföreningar. Dessutom riktas verkstäder, enkäter och ledda diskussioner till olika målgrupper.

Som ett resultat av arbetet byggs ett varumärkeskoncept och målgruppskoncept som ger riktning åt Tehys kommunikations- och marknadsföringsplanering, men också åt övrig verksamhet de kommande åren.

– Naturligtvis inkluderar varumärket en visuell aspekt, men framför allt handlar varumärket om handlingar. Det erbjuder idéer och verktyg för att hjälpa hela Tehy-familjen att kommunicera Tehys berättelse, konstaterar Rajala.

Bland alla respondenter utlottades 5 st. S-gruppens presentkort till ett värde av 200 €. Lyckan gynnade följande personer: Tiina Saarinen, Outi Lyyski, Veera Kapanen, Tiia Tamminen och Kati Pienräihä. Grattis till vinnarna!