Vad Tehy och SuPer egentligen förslår

Undantagsvis vill SuPer och Tehy öppna detaljer ur förhandlingarna för offentligheten. I går den 18 mars höll vi förhandlingar på Kommunhuset. Under en paus i förhandlingarna – alltså då de inte pågick – diskuterade SuPers och Tehys förhandlare inofficiellt och KONFIDENTIELLT med representanter för Kommunarbetsgivarna.

Image text
Foto: Jaakko Martikainen

Vi diskuterade om att skötarna i främsta ledet nu är tvungna att arbeta under extrema förhållanden och måste tänja sitt ork till det yttersta. Vi hade nyss fått uppgifter om ett utkast av den 18 mars 2020 från Institutet för hälsa och välfärd (THL) där man uppskattade att coronaepidemin kommer att pågå i 188 dagar, dvs. över ett halvår.

Vi lyfte fram vår djupa oro över hur yrkespersonalen ska klara sig i sitt arbete under extrema förhållanden och ett så långt undantagsförhållande.

Under dessa konfidentiella och helt inofficiella diskussioner berättade vi att ett avtal gällande social- och hälsovården är viktigt, för att vi framdeles ska kunna korrigera branschens missförhållanden och ge den mer dragkraft. Vi bad samtidigt att man tar hänsyn till de av våra medlemmar som arbetar i främsta ledet mot coronaepidemin. Vi föreslog att de får ett särskilt lönetillägg på 220 euro till månadslönen under epidemiperioden. På begäran av arbetsmarknadsdirektören skickade vi våra tankar till dem även med e-post. De hade samlats mycket snabbt med franska streck.

Om arbetsmarknadsdirektör Jalonen avser denna punkt i våra inofficiella diskussioner, har han antingen missförstått dem eller annars avsiktligen offentligt förvrängt våra tankar.

Vid förhandlingsbordet har vi inte framfört krav på 10 procents förhöjningar. Arbetsmarknadsdirektör Jalonens kalkyler är ett svindlande plock ur hatten. Kostnadseffekten under ett år är 1,5 procent. 

Vi anser att arbetsmarknadsdirektör Jalonen uppsåtligen vill skapa osämja och konflikter under förhandlingarna. Om de avbryts till följd av inofficiella diskussioner är vi sannerligen förundrade och bekymrade över Kommunarbetsgivarnas sätt att gå tillväga och över deras förhandingskultur i dessa kritiska tider.

Tehy och SuPer kommenterar inte saken mer än detta offentligt emedan Finland upplever en av sina värsta kriser i historien. Detta bör nu lösas tilsammans.

SuPers ordförande Silja Paavola
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen