Tehys fullmäktige belönade fyra nya hedersmedlemmar

Vid Tehys fullmäktiges möte den 31 maj utsågs fyra tehyiter till hedersmedlemmar. Hedersmedlemmarna har arbetat länge i Tehy i olika uppgifter och främjat tehyiternas intressen på ett förtjänstfullt sätt.

Image text
På bilden från vänster Tuija Laine, Tarja Sirén ja Anneli Näppä. Foto: Pasi Autio

Vid tillställningen belönades de nya hedersmedlemmarna Tuija Laine, Anneli Näppä och Tarja Sirén. Ulla-Riitta Hyöppinen-Sipari belönades som frånvarande.  

Fackavdelningarna kom med initiativ och föreslog hedersmedlemmar för fullmäktige. I motiveringarna till initiativen beskrivs de belönta tehyiternas förtjänstfulla och långvariga arbete bland annat som förtroendeman, som arbetarskyddsfullmäktig, i fackavdelningen, som medlem av fullmäktige eller i andra uppgifter.  På sina arbetsplatser har hedersmedlemmarna därtill varit viktiga rådgivare och stödpersoner för andra tehyiter i olika situationer och även utmanande lägen.  

De nya hedersmedlemmar föreslogs av: 

  • Tehys fackavdelning för Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (450) föreslog att Tehy utser sjukskötaren Ulla-Riitta Hyöppinen-Sipari till hedersmedlem. 
  • Tehys fackavdelning i Helsinfors (165) föreslog att Tehy utser barnskötaren Tuija Laine till hedersmedlem. 
  • Tehys fackavdelning för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (707) föreslog att Tehy utser anestesisjukskötaren Anneli Näppä till hedersmedlem. 
  • Tehys fackavdelning för de privata branscherna i Birkaland (367) föreslog att Tehy utser tandskötaren Tarja Sirén till hedersmedlem. 

Våra varmaste gratulationer till hedersmedlemmarna och ett stort tack för ert arbete för Tehy och alla tehyiter!