Tehyit kom med på ett webinarie på svenska för personal inom småbarnspedagogiken

Den 11.3.2021 kl. 17.00 ordnar Tehy ett webinarie på svenska för medlemmar som jobbar inom småbarnspedagogiken.

Image text
Bild: Mikko Nikkinen

Eva Siitonen, sakkunnig inom socialpolitiska ärenden föreläser om aktuella frågor. Minna Leppäkorpi ordförande för SLaL ry medverkar också. 

Anmäl dig till webinariet före 8.3.2021 via Tehys skolningskalender tehy.fi/koulutus.

Tillfället riktar sig till alla tehyiter som jobbar inom småbarnspedagogiken, både till de som jobbar inom den offentliga sektorn och inom privata sektorn. Berätta gärna om webinariet till din kollega om hon inte har fått en egen kallelse.

Länk till webinariet skickas till de som har anmält sig. Länken skickas 9.3. till den e-post adress som finns i Tehys medlemsuppgifter. Tilläggsinformation [email protected]

Välkomna med!