Tehy.fi förnyades – ännu lättare att hitta viktigt innehåll för medlemmarna

Tehy.fi förnyades den 8 december. Nu är det ännu lättare att hitta Tehys intressanta webbinnehåll. Du hittar även information om medlemsförmåner, utbildningar och evenemang samt arbetslivsguiden och e-tjänsterna för medlemmar på webbplatsen. Webbplatsen har utvecklats så att den ska fungera särskilt bra med mobila enheter.

Image text
Kuva: iStock

De viktigaste och intressantaste ämnena kommer även framöver att finnas på ingångssidan, men det egentliga innehållet har delats in i tydliga helheter i menyn. 

Under avsnittet Medlemskap och service finns Tehys förmåner och tjänster för medlemmar samt anvisningar för hur man blir medlem. 

Arbetslivsguiden ger medlemmarna råd vid frågor om anställningsförhållandet. 

Under Aktuellt hos Tehy finns aktuellt innehåll om Tehy, information om intressanta evenemang samt artiklar ur tidskriften Tehy. 

I avsnittet Ta kontakt hänvisas besökaren till rätt tjänst och kontaktkanal eller till exempel till den egna förtroendemannen. 

Under avsnittet Tehy finns sammanställd information om bland annat Tehy, förbundets mål och beslutsfattande. 

Medlemmar loggar in till både webbplatsen och e-tjänsterna på samma sätt som tidigare: antingen med medlemskoderna, nätbankskoder eller mobilcertifikat. Knappen Logga in för båda dessa finns högst uppe på webbplatsen. I mobilen finns inloggningsknappen i hamburgarmenyn. Efter att du har klickat på Logga in kan du välja om du vill logga in på webbplatsen eller e-tjänsterna. 

Efter inloggning på webbplatsen visas mer innehåll för medlemmar, bland annat vilken information som behövs för att få tillgång till medlemsförmåner samt inspelningar av webbinarier. 

I e-tjänsterna kan du till exempel betala medlemsavgiften, uppdatera dina uppgifter eller skicka frågor om medlemskap eller anställningsförhållandet. 

Webbplatsens besökare har fått ge sina åsikter under förnyelseprojektets gång. I olika faser genomfördes användartestning, och användningen av webbplatsen följs intensivt upp även efter förnyelsen för att ytterligare förbättra tjänsten. 

I responsen som samlats in från användarna har i synnerhet webbplatsens utseende, tydlighet och användarvänlighet fått beröm. 

Vi tar gärna emot respons även framöver om hur webbplatsen verkar och huruvida användarna hittar det de söker. Och om webbplatsen fungerar bra redan nu är också det viktig respons till oss. Användaren kan lämna tankar och funderingar i popup-fönstret som öppnas på webbplatsen. Dessutom kan man även skicka e-post till [email protected]. 

För utvecklingen och administrationen av webbplatsen tehy.fi svarar Tehys kommunikation. 

Samtidigt förnyades webbtjänsterna för tidskriften Tehy och Hälsovårdens arbetslöshetskassa.