Tehy ordnar två webbinarier på svenska under hösten

Båda webbinarier handlar om välmående. Dom ordnas i november och i december.

Image text
Foto: iStock

30.11.2021 kl. 17.00-19.00: Välmåendets tre ansikten - självledarskap under omvälvande tider

Anmälningarna senast den 25.11. via denna länk eller www.tehy.fi/koulutus
I och med Covid-19 pandemin och det ökade distansarbetet som det medfört, har självledarskap och speciellt konsten att leda sitt eget välmående blivit allt viktigare inom arbetslivet. I webbinariet presenteras tre kompletterande synsätt på individens välmående och hur de innebär olika utmaningar för självledarskap på arbetsplatsen. Utbildaren är Peter Kenttä (TkD), som är forskare i arbetsvälmående, organisationsförändringsexpert på Filosofian Akatemia och ledarskapsföreläsare på Aalto universitetet.

7.12.2021 kl. 17.00-19.00: Välmående som lagsport - hur kommunikation kan skapa och skada välmående i organisationer

Anmälningarna senast den 2.12. via denna länk eller www.tehy.fi/koulutus
Välmående på moderna arbetsplatser är först och främst en lagsport. Webbinariet synar hur kommunikation och vardaglig växelverkan finns i kärnan av arbetsplatsvälmående. Då välmående ses som en lagsport, blir det allt klarare att lagets välmående är till en viss del hela lagets ansvar. Utbildningen lägger fram hur var och en samt hela laget gemensamt kan bli skickligare på välmående. Utbildaren för webinariet är Peter Kenttä (TkD), som är forskare i arbetsvälmående, organisationsförändringsexpert på Filosofian Akatemia och ledarskapsföreläsare på Aalto universitetet.

Till de som har anmält sig skickas länken till webbinariet dagen innan. Länken skickas till den primära e-post adressen i Tehys medlemsregister.

Båda webbinarier bandas och kan ses via Tehys websidor i efterskott.

Välkommen!