Tehy inhiberar sina medlemsevenemang – beredskapen att jobba är viktigare

Tehy rf har på grund av coronasituationen inhiberat alla evenemang avsedda för medlemmar fram till slutet av maj. Deltagarna underrättas om inhiberingen av evenemangen.

Image text
Foto: Kaisa Sirén

Tehy rf vill göra sitt för att trygga social- och hälsovårdspersonalens arbete, arbetsförmåga och ork i arbetet. Arbetsgivaren måste sörja för personalen, och tehyiterna måste i sin tur följa arbetsgivarens anvisningar.

Vi kommer att försöka ordna de inhiberade evenemangen i ett senare skede. En del av evenemangen kan ske på distans. Deltagarna informeras om detta separat.

Tehyiter kan också kontakta Tehy via e-tjänsten. Där kan du uträtta många ärenden oberoende av tidpunkt och plats.

Förhandlingarna på förbundsnivå fortsätter tills vidare.

Tehys styrelsemöten torde tills vidare komma att ordnas via fjärranslutning. Förbundet instruerade sin egen personal den 2 mars, och uppdaterade instruktionerna senast den 10 mars.