Tehy har sagt upp två kollektivavtal inom den privata sektorn

Fackorganisationen inom social-, hälsovården och det pedagogiska området Tehy har idag sagt upp två kollektivavtal inom den privata sektorn.

De uppsagda avtalen är kollektivavtalen mellan Tandläkarnas arbetsgivarförening och Tehy rf samt mellan PlusTerveys Oy, PlusTerveys Tandkliniker Oy och Tehy rf.

Båda kollektivavtalens giltighet upphör den 31 mars 2024.

Uppsägning är en vanlig åtgärd relaterad till förhandlingsprocessen som möjliggör överenskommelse om en ny arbetsavtalsperiod.

Under våren kommer Tehy att förhandla om sammanlagt sex olika kollektivavtal inom den privata sektorn. En överenskommelse om SHVS:s löner nåddes redan i början av veckan.