Rösta i fullmäktigevalet – du kan vinna en bil eller elcykel!

Nu är det dags att välja en ny fullmäktige för Tehy. Den avgör om frågorna i ditt arbetsliv de kommande fyra åren. Röstningstiden har börjat. Använd din röst.

Någon måste bestämma om saker och ting. I Tehy betyder det fullmäktige som valts i valet. Den fattar beslut om bland annat tehyiternas intressebevakning, godkännande av kollektivavtal, arbetskonflikter, kontroll av användningen av medlemsavgifter, valet av ordförande och Tehys verksamhetsinriktning.

493 modiga tehyiter ställer upp i fullmäktigevalet. De finns till för dina frågor och arbetar för att främja din lön och dina arbetsvillkor. Rösta på en av dem! Det är din rätt. I Tehy kan studerande medlemmar också rösta – och även väljas bland kandidaterna till fullmäktige. Det är exceptionellt i fackföreningar.

Genom att rösta deltar du i utlottningen av fantastiska priser! Om lyckan gynnar dig kan du på sommaren blicka ut från en Toyota Yariseller styra en eldröd Tunturi el-mountainbike. Bilpriset som är leasingbilen Toyota Yaris Hybrid Active Business 1,5 är Årets bil 2021: modern, elegant och full av teknologi. Tunturis el-mountainbike är å sin sida en mycket effektiv cykel för även krävande terrängkörning. En (1) bil utlottas och två (2) cyklar. Du får mer information om lotteriet och reglerna för lotteriet här.

Du kan söka efter en lämplig kandidat med valmaskinen.

Du kan rösta på din egen kandidat via valsidan eller Tehys mobilapp. Du kan ladda ner appen till Android- och Apple -smarttelefoner och surfplattor. Röstningen pågår 29.3–21.4.2021. Om du ändrar dig under omröstningstiden kan du rösta igen. Den sista rösten förblir alltid i kraft.