Nu söker vi årets tehyitiska chef 2024 – skicka ditt förslag till oss

Finns det en chef som förtjänar ett pris på din arbetsplats?

Om du känner en exemplarisk tehyitisk chef, tipsa oss om hen senast 30.3.2024. Vi belönar årets tehyitiska chef 2024 på Tehys ledarskapsdag som ordnas i maj.

Föreslå en tehyitisk chef eller direktör som arbetar i din egen enhet eller i grannenheten. Det är fint om hela fackavdelningen, arbetsgemenskapen, teamet eller en annan grupp stöder ditt förslag till årets tehyitiska chef.

Vänligen motivera ert förslag. Exempel på motiveringar är bland annat:

  • tar hand om personalens välbefinnande på arbetsplatsen och förbättrar aktivt förhållandena på arbetsplatsen
  • upprätthåller god arbetsmotivation och ett gott arbetsklimat
  • lyfter upp ärenden som är viktiga för vårdpersonalen till ledningsgruppsnivå
  • ständigt utvecklar sin ledarskapskompetens
  • lyfter aktivt fram vårdpersonalens och vårdarbetets roll
  • främjar evidensbaserad verksamhet i sin enhet
  • utvecklar goda praxis och tillvägagångssätt tillsammans med sin personal
  • främjar gott samarbete med sina aktioner

Lämna in ditt förslag senast 30.3.

Lämna in ditt förslag med motiveringar till assistent Taina Viitala, [email protected], senast den 30.3.2024. Vi publicerar årets tehyitiska chef i samband med Tehys dagar för ledningen och chefer 15.5.2024.

Har du frågor?

Skicka dina frågor till utvecklingschef Petra Marjamaa, [email protected] eller direktör Kirsi Sillanpää, [email protected].