Medlemsavgiften förblir oförändrad 2022

Tehys fullmäktige fattade beslut om medlemsavgiften i början av december. Medlemsavgiften förblir på samma nivå som tidigare år.

Image text
Bild: IStock

Löntagarnas medlemsavgift är 1,1 procent av bruttolönen år 2022. I medlemsavgiften ingår även medlemsavgiften till Hälsovårdens arbetslöshetskassa. 

Om du vill ta del av all våra tjänster och förmåner ska du vara omsorgsfull med medlemsavgiften. Dessa är bland annat försäkringsförmåner, anställningsrådgivning, rätt till juridiska tjänster och rättshjälp. 

Studerandes medlemsavgift

Om du är studerande bestäms medlemsavgiften enligt om du redan har en examen inom hälso- och socialbranschen eller inte. 

Om du är grundexamensstuderande behöver du inte betala medlemsavgiften. 

Medlemsavgiften för studerande som bedriver fortsatta studier beror på vad du studerar. Mer information om medlemsavgiften för studerande som bedriver fortsatta studier finns här.

Medlemsavgift för företagarmedlemmar

Medlemsavgiften för företagarmedlemmar inom social- och hälsovårdsbranschen är 20 euro per månad år 2022.

Medlemsavgift för lärarmedlemmar

Om du är lärare på heltid och har avlagt examen inom social- och hälsovårdsbranschen är din medlemsavgift 50 euro per år från början av 2022. Medlemskapet omfattar inte medlemsavgift till arbetslöshetskassan. Mer information om lärarmedlemskapet får du här.

Serviceavgift för seniorer

Tehys serviceavgift för seniorer är 50 euro per år. Serviceavgiften betalas av personer som är permanent pensionerade och som övergått direkt till seniorer efter fackavdelningsmedlemskapet. Serviceavgiften ger dig medlemsförmåner för seniormedlem. 

Du kan dra av medlemsavgiften i beskattningen

Medlemsavgiften är skatteavdragsgill. Nettomedlemsavgiften är märkbart mindre efter skatteavdraget. Det går inte att dra av enbart serviceavgiften för seniorer i beskattningen. 

Vi skickar informationen om dina medlemsavgifter direkt till skatteförvaltningen. Kontrollera din skattedeklaration att medlemsavgiften har beaktats det år då du har betalat den.

Enklaste sättet att betala medlemsavgiften

Enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att låta arbetsgivaren dra av den direkt från lönen. Då tar arbetsgivaren hand om medlemsavgiften för dig och du behöver inte räkna ut beloppet själv varje månad. Mer information om betalning genom arbetsgivaren finns här.

Om du vill betala medlemsavgiften själv, kan du bland annat göra det genom att betala den i e-tjänsten varje månad. Vi skickar medlemsavgifternas referensnummer i januari. Förfallodagen för medlemsavgiften för januari 2022 är 15.2.2022. 

Läs mer om medlemsavgifter här.