Kiila rehabilitering för Tehyiter

Tehy ordnar en svenskspråkig Kiila rehabiliteringskurs, du kan ansöka fram till den 28.2.2021.

Image text
Bild: IStock

KIILA-rehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara och förbättra arbetsförmågan hos personer i arbetslivet. Målet med KIILA-rehabilitering är att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga och att hålia dem kvar i arbetslivet.

För vem?

  • du är under 67 år
  • du har fast anställning eller upprepade visstidsanställningar eller du är företagare
  • du har en sjukdom elier en skada som de senaste åren väsentligt har försämrats elier de närmaste ären kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten tili inkomstförvärvande

Rehabiliteringskursen innehålier huvudsakligen 10-13 öppenvårdsdygn i grupp, 1 individueli öppenvårdsdag och 2-4 individuelia besök. Rehabiliteringsprocessen är 1-1,5 år.

Tidpunkterna för svenskspråkig KIILA-kurs nummer 81723:

  1. Grupperiod 4 dygn 24.05.2021 - 27.05.2021
  2. Grupperiod 5 dygn 01.11.2021 - 05.11.2021
  3. Grupperiod 5 dygn 28.03.2022 - 01.04.2022

Så här ansöker du om KIILA-rehabilitering

Ta kontakt med egen företagshälsovård. Besök din företagsläkare elier din vårdande läkare, som bedömer din situation och kan skriva ut ett 8-utlåtande.

Ansök om KIILA-rehabilitering på blankett KUl 01 r. Fyll tillsammans med din chef/förman blanketten KU200r. Egen ansökan med bilagor inlämnas senast 28.02.2021 till FPA, PB 10, 00056 FPA, elier via FPA:s e-tjänst.

lnformation:
britt-louise.rosengard-aspnas(a)tehy.fi, tfn.09-5422 7268