Förhandlingshälsningar från privata hälsoservicebranschen: uppdatering av resebilagan pågår

Förhandlingarna om kollektivavtalet inom den privata hälsoservicebranschens fortsatte fredagen den 22.3. Parterna diskuterade uppdateringen och moderniseringen av resebilagan.

Image text
Foto: Aki RAsk

Förhandlingarna fortsätter onsdagen den 27.3.

Sote rf och Välfärdsbranschens centralorganisation HALI rf förhandlar om det allmängiltiga kollektivavtalet för hälso- och sjukvårdsbranschen, avtalsperioden löper ut den 30.4.2024.