Förhandlingarna inom den privata hälsoservicebranschen fortsatte

Hälsoservicebranschens kollektivavtalsförhandlingar fortsatte onsdagen den 27.3. Den här gången presenterade arbetsgivarförbundet sina mål för förhandlingsrundan, om vilka en preliminär diskussion fördes.

Image text
Foto: Aki Rask

Förhandlingarna fortsätter onsdagen den 2.4.

Sote rf och Välfärdsbranschens centralorganisation HALI rf förhandlar om det allmängiltiga kollektivavtalet för hälso- och sjukvårdsbranschen, avtalsperioden löper ut den 30.4.2024.