Förhadlingarna om kollektivavtalet inom den privata hälsoservicebranschen framskrider

Förhandlingarna om kollektivavtalet för den privata hälsoservicebranschen (TPTES) fortsatte idag med särskilt fokus på att klargöra lönesystemet. Förhandlingsparterna, Sote rf och Välfärdsbranschens centralorganisation HALI rf, diskuterade också ämnen för kommande möten.

Image text
Foto: Aki Rask

Parterna har åtagit sig att fortsätta förhandlingarna onsdagen den 10.4.

Sote rf och Välfärdsbranschens centralorganisation HALI rf förhandlar om det allmängiltiga kollektivavtalet för hälso- och sjukvårdsbranschen, avtalsperioden löper ut den 30.4.2024.