Evenemanget Parasta aikaa ordnas även i år

Evenemanget Parasta aikaa som fokuserar på de äldres välbefinnande ordnas den 7 oktober i Tammerfors. Biljettförsäljningen pågår redan. Ta vara på rabatten för tidig anmälan och anmäl dig redan idag.

Image text
Bild: Pasi Leino

Evenemanget är avsett för alla yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdssektorn samt för ledare, beslutsfattare och studerande som arbetar branschövergripande med tjänster för äldre. 

Under dagen utlovas toppföreläsningar som behandlar omfattande såväl äldreservice som vårdarbete och rehabilitering. Föreläsarna är några av de främsta experterna i landet och det avslutande anförandet hålls av Mika Poutala, OS-hastighetsåkare på skridskor. Som vanligt har evenemanget även en mångsidig utställning om äldrearbetet.

Biljetter kan köpas på webbplatsen för evenemanget http://www.parastaaikaa.fi. Biljettpriset omfattar program, utställning, lunch och eftermiddagskaffe.

Evenemangsprogrammet publiceras under början av året.

Poster till evenemanget efterlyses

Under evenemanget ordnas en posterutställning som presenterar utvecklingsprojekt, forskning, lärdomsprov, projekt och innovationer kring äldrevård. Skicka oss en abstrakt om du vill ställa ut ditt projekt eller examensarbete eller din forskning. 

Abstrakterna ska skickas in senast den 28 augusti 2020 via följande länk: https://webropol.com/s/Parastaaikaa2020abstraktit

Vilka poster som ställs ut under evenemanget väljs utifrån de insända abstrakterna.

En godkänd abstrakt ger en av upphovsmännen rätt att delta i utbildningsdagarna till ett förmånligare pris på 39 euro (inkl. moms). Logi- eller resekostnader eller övriga kostnader ersätts inte.