Delta i Näsdagsinsamlingen och ge ett bidrag i Tehys bössa

Näsdagen firas den 13 november 2020, och Tehy är återigen med och hjälper världens barn. Delta och ge ett bidrag via Tehys insamlingsbössa.

Image text
Kuva: Nenäpäivä-säätiö

Näsdagen lyfter en gång om året fram behovet av hjälp hos barnen i världen. Näsdagen hjälper de mest utsatta barnen där de bor, för att de ska kunna leva ett tryggt liv i sitt hemland. Med hjälp av bidragen till Näsdagen får allt fler barn gå i skola, får tillräckligt att äta, vaccineras mot dödliga sjukdomar och växer upp i en tryggare miljö. Med hjälp av medlen som samlas in på Näsdagen strävar man efter att trygga levnadsvillkoren för och skydda barn i krissituationer.

Ge ett bidrag via Tehys insamlingsbössa

Via Tehys insamlingsbössa kan var och en ge ett bidrag till Näsdagsinsamlingen och genom det samtidigt öka beloppet som Tehy samlar in.Bidragen visas i beloppet som samlats in via bössan.

Du kan ge ett bidrag i Tehys insamlingsbössa med ett SMS eller via nätbanken. Organisationer kan dessutom beställa en faktura. Du kan välja valfritt donationsalternativ genom att klicka på Lahjoita (Ge ett bidrag) på webbplatsen för bössan.

Vi uppmanar alla tehyiter att delta – både fackavdelningar, arbetskollegor och studiekompisar eller bara kompisar. Dessutom utmanar vi Tehys samarbetsmedlemsorganisationer och centralorganisationen STTK att delta i insamlingen.