Årets tehyitiska chef möter arbetstagarna individuellt

Årets tehyitiska chef 2020 är Pirkko Hämäläinen, avdelningsskötare på jouravdelningen i Siun sote, Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen. Avdelningens personal kom med förslaget.

Image text
Foto: Pasi Autio

Årets tehyitiska chef Pirkko Hämäläinen är en lättillgänglig, medarbetarorienterad och innovativ chef, säger arbetstagarna som föreslog henne. Hämäläinens styrkor som avdelningsskötare är förmågan att leda arbetstagarna individuellt samtidigt som hon även beaktar arbetstagarens liv utanför jobbet. 

Hämäläinen berättar att hon blev överraskad över valet, men känner sig samtidigt ödmjuk och mycket stolt över utmärkelsen.

– Jag har glädjen att få vara närmaste chef i en arbetsgemenskap med starkt socialt kapital och positiv energi och som också stödjer chefen. På jouravdelningen inom Siun sotes 24/7-serviceområde har vi en toppenpersonal!

I en enkät om arbetshälsa som Siun sote lät utföra har jouravdelningen 1B under Hämäläinen placerat sig i spetsen två år i följd. I enkäten var man särskilt nöjd med framför allt chefens agerande. Avdelningen inledde sin verksamhet 2018.

Jouravdelningen har även fått priset Hjärtlig arbetsenhet som beviljats av fackavdelningen Tehyn Siun Soten ammattiosasto. 

Årets tehyitiska chef offentliggjordes idag på Tehys ledarskapsdagar som detta år hölls på webben. Tehys förvaltningssektion utser årets tehyitiska chef vartannat år, nu gjordes valet för tionde gången.