Kuva: iStock

Olycksfallsförsäkring för barn

Utöka försäkringsskyddet för din familj genom att teckna en olycksfallsförsäkring för ditt barn till ett förmånligt medlemspris.

Olycksfallsförsäkringen Primus för barn är en förmånlig barnförsäkring

  • Den kostar endast cirka tre euro per månad (t.o.m. 18 års ålder).
  • Försäkringen har ingen självrisk. 
  • Den gäller 24/7 för alla under 25 år och täcker även olycksfall som inträffar inom tävlingsidrott upp till 18 års ålder.
  • Barnet får vård snabbt då det behövs. Om du vill kan du använda privata läkartjänster.

Du behöver inte fylla i någon hälsodeklaration och försäkringen börjar gälla omedelbart.

Läs mer på kalevavakuutus.fi/vakuutukset/lapsen-tapaturmavakuutus/