Tehys fullmäktige: Regeringsprogrammet förpliktigar till främjande av jämställda löner

Den nya regeringen vill enligt sitt regeringsprogram göra Finland till ett föregångsland inom jämställdhet. Jämställdhetsfrågor syns i programmet över hela linjen. Särskilt positivt för tehyiterna är att den genomsnittliga löneskillnaden mellan män och kvinnor erkänns i regeringsprogrammet och att man kommer att vidta åtgärder för att minska den.

Image text
Bild: iStock

 Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehys fullmäktige utvärderade det nya regeringsprogrammet vid sitt möte i Helsingfors 12–13.6.2019.

Enligt Tehys fullmäktige sänder regeringsprogrammets skrivningar ett tydligt budskap även till arbetsmarknadsparterna inför kommande förhandlingsomgångar.

– Framöver måste man främja jämställda löner på ett ambitiösare och konkretare sätt. Det innebär att den allmänna nivån för löneförhöjningar inte kan spikas utifrån höjningarna inom mansdominerade exportbranscher, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Ett mycket viktigt moment är enligt Rytkönen det enligt vilken landets regering förbinder sig att främja jämställdhet mellan könen i budgetprocessen och i alla centrala reformer.

 – Vi ser detta som en möjlighet att verkligen anslå pengar även i statens budget för främjande av jämställda löner.

Det finns ännu inte någon närmare information om innehållet i det jämställdhetsprogram som ingår i regeringsprogrammet. Tehys fullmäktige ser det ändå som viktigt att Tehy som fackorganisation för en stor och mycket kvinnodominerad bransch skulle få delta i beredningen av programmets innehåll.

Rytkönen påminner också om det jämställdhetsprogram som presenterades av vårdarorganisationerna Tehy och SuPer i mars, som på lång sikt skulle minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män från år till år.

– De tidigare programmen för lika lön har verkat för långsamt. Under de tretton år som de har pågått har löneskillnaden mellan män och kvinnor minskat med cirka fyra procentenheter. Om vi fortsätter i samma takt når vi målet år 2090, vilket absolut inte är godtagbart, säger Rytkönen.

I praktiken föreslår vårdarorganisationerna att de uppgiftsrelaterade lönerna för utbildad vårdpersonal varje år under en tioårsperiod skulle höjas med 1,8 procentenheter mer än inom mansdominerade branscher. I statsbudgeten borde man reservera en jämställdhetspeng på 100–150 miljoner euro för att förverkliga detta.

 – Det är uppenbart att löneskillnaderna inte kan minskas eller elimineras utan pengar. Vårt mål är ändå helt rimligt och genomförbart. Det är också bra att komma ihåg att löneförhöjningar för exempelvis vårdpersonal används till helt vardagliga utgifter och bidrar till ekonomin här hemma i Finland, summerar Rytkönen.

Mer information:

Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847