Tehys evenemang Parasta aikaa för samman yrkespersoner

Temat för Tehys utbildningsevenemang Parasta aikaa för yrkesverksamma inom branschen är välbefinnandet hos äldre. Evenemanget ordnas på Finlandiahuset den 10 november 2016.  Det utlovas ett intressant program med föreläsningar, arbetsdemonstrationer, en posterutställning, informationsinslag och en utställning kring tjänster för äldre.  Ansvarig för det praktiska kring evenemanget är Globex Oy i samarbete med Tehy.

– Äldreservicen och de äldres ställning är högaktuella nu när social- och hälsovårdsreformen ska ros i hamn. Behovet av branschövergripande samarbete och dialog mellan olika parter för vård av hög kvalitet och välbefinnande hos äldre är större än någonsin. För detta erbjuder evenemanget Parasta aikaa på hösten ett utmärkt forum, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

I de fyra föreläsningssalarna på Finlandiahuset erbjuds yrkespersoner som arbetar med äldreservice ett urval toppföreläsningar kring allt från god vårdpraxis till etiska resonemang och från välfärdsteknologi till friska fötter. 

Utöver talrika expertanföranden ordnas det även en mångsidig utställning, en serie arbetsdemonstrationer av experter, en posterutställning och en serie av muntliga framställningar och informationsinslag i lokalerna. 

Huvudföreläsaren under evenemanget är forskarprofessor Harriet Finne-Soveri som talar om en ny slags ålderdom i morgondagens samhälle.

Regeringens spetsprojekt kring äldreservice presenteras av direktören för social- och hälsovårdsministeriet Päivi Voutilainen.

Andra föreläsningsteman är bland annat hemvård, att de äldre får sin röst hörd, närståendevård, rehabilitering samt ledning av service av hög kvalitet. 

Om intensivvård av attityder, tid, lycka och kreativitet talar artisten Mikko Kuustonen. På Finlandiahuset belönas även en exemplarisk chef för äldrearbete och den bästa postern.

Ordföranden för evenemanget är den förtjänta specialredaktören inom social- och hälsovårdsbranschen Tiina Merikanto från Rundradion. 

Evenemanget riktas till alla yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen, till chefer, direktörer och beslutsfattare. Evenemanget Parasta aikaa är en fortsättning på evenemanget Vanhustyön vastuunkantajat som Tehy ordnade 2011 och 2014.

 

Mer information och anmälningar: www.parastaaikaa.fi

Tehys socialpolitiska expert Eva Siitonen, tfn (09) 5422 7168. 

För mer information om utställningen Parasta aikaa gå in på www.globex.fi eller ring Jarmo Siekkinen, tfn 040 595 0106.