Tehy väljer nya beslutsfattare och ordförande på hösten 2017

Tehy, social- och hälsovårdsbranschens fackförbund väljer kommande höst en ny fullmäktige bestående av 83 medlemmar. Valet hålls 11.-28.9.2017. Hela landet utgör ett valdistrikt. Valberättigade är medlemmar i Tehys fackavdelningar. Valresultatet fastställs den 2.10.2017.

Image text
#tehyvaalit

Fullmäktiges konstituerande möte ersätter det förbundsmöte som tidigare har hållits. Fullmäktige bestämmer om de kommande årens verksamhetslinjer och väljer på sitt konstituerande möte 13.-15.11.2017 Tehys ordförande, viceordföranden och styrelse samt fullmäktiges ordförande och viceordföranden.

Kandidaterna i Tehys ordförandeval gör en turné runt landet, och ställer upp i valpaneler på sammanlagt 13 orter under tiden 15.8.–6.9.2017. Ordförandekandidaterna och information om hur valet framskrider presenteras under året också genom Tehys nätpublikationer och i Tehy tidningen.

Information om Tehys val:
https://www.tehy.fi/sv/aktuellt/forverkliga-demokratin-stall-upp-som-kandidat-i-tehys-val

Tilläggsinformation:

Tehys kommunikationschef Katri Lindqvist, gsm 040 588 3431