Tehy utmanar även Attendo att åtgärda bristerna

Social- och hälsovårdens fackförening Tehy träffade i går Attendos ledning. Vid mötet behandlades den enkät som Tehy genomförde i december 2018 bland tehyiter som arbetar inom Attendokoncernen.

Image text
bild: iStock

Enligt Tehys uppfattning fattas det inom Attendo tvivelaktiga sparbeslut som riktar sig mot personalkostnaderna och försämrar kvaliteten på vården.

Enligt Tehys utredning leder ständig brådska till att patientsäkerheten äventyras och att det uppstår brister i bland annat läkemedelsbehandlingen. Kvaliteten på vården blir lidande och det finns ingen tid för exempelvis utevistelser och rekreationsverksamhet.

Vid mötet medgav Attendo delvis brister i vården och berättade om sina planer för att korrigera situationen. Tehy bedömde att ett godkännande av bristerna är ett först steg mot att korrigera dem.

Vid mötet behandlades även Tehys förslag till hur situationen ska förbättras. Enligt Tehy måste det skapas enhetliga riktlinjer för hur man ingriper vid brister, när de anställda upplever att personaldimensioneringen är otillräcklig och den grundläggande vården äventyras.

– Vi kräver även ett rapporteringssystem med hjälp av vilket personalen kan anmäla brister anonymt, säger Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi .

Tehy fortsätter att förhandla om riktlinjerna tillsammans med Attendo inom kort. Tehy träffade även Esperi Care i förra veckan. Vid mötet åtog sig Esperi Care att korrigera sin personalpolitik.

– I den här situationen har företagen inte längre råd att sticka huvudet i sanden och säga att det är problem endast i ett av företagen. Problemen kan inte elimineras om inte alla stora aktörer inom branschen på riktigt förbinder sig att förbättra personalens välbefinnande, säger Kirvesniemi.

Tehys meddelande (29 januari 2019) Om enkäten inom Attendo:
https://www.tehy.fi/sv/mediatiedote/tehys-enkat-avslojar-brister-aven-inom-attendo

Nyhet (29 januari 2019) Om mötet med Esperi Care:
https://www.tehy.fi/sv/aktuellt/esperi-care-oy-har-forbundit-sig-att-atgarda-sin-personalpolicy

 

Mer information:
Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847 
Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 0400 913 230