bild: iStock

Esperi Care Oy har förbundit sig att åtgärda sin personalpolicy

Tehy träffade i dag cheferna för Esperi Care Oy och välfärdsområdenas förbund för att diskutera de problemområden som kom fram i Tehys medlemsenkät för ett år sedan.

Tehy har upprepade gånger lyft fram problemen inom Esperi Care i offentligheten, men hittills har reaktionerna uteblivit.

I dagens förhandlingar medgav Esperi att problem förekommer och berättade om sina planer för hur de ska åtgärdas. Arbetet har redan inletts.

Tehys uppfattning är att Esperi verkligen strävar efter en förändring, eftersom problemen har erkänts och ett samarbete med förbundet har inletts. Tehy stödjer alla åtgärder för att förbättra personalens arbetsförhållanden och välbefinnande. Tillräckliga resurser, möjlighet att fokusera på vårdarbetet och klienterna, en förtroendefull stämning på arbetsplatsen och efterlevnad av bestämmelserna kring arbetsförhållanden ger klienterna en god vård och en trygg miljö.

– Vi kommer att träffa Esperis ledning regelbundet för att säkerställa att de avtalade förändringarna genomförs och att personalens välbefinnande förbättras. Löftena måste leda till något konkret och inte stanna vid planer, säger Tehys intressebevakningsdirektör Else-Mai Kirvesniemi.

Tehy uppmanar även andra företag inom omsorgsbranschen att inleda en öppen och ärlig diskussion om problemen inom den privata socialservicebranschen och att identifiera specifika problem inom det egna företaget. En förändring är möjlig bara om problemen identifieras och erkänns. Esperi Care är definitivt inte det enda företaget inom omsorgsbranschen som behöver åtgärda brister.

De mest centrala problem som lyftes fram i den enkät som gjordes inom Esperi Care anknöt till sparmålen och visade sig i vardagen som bland annat otillräckliga personalresurser och kringgående av reglerna för övertidsersättning.

Artikel i Tehy-tidningen om enkät inom Esperi Care: https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/esperin-jasenkysely-ylikuormitus-jatkuvaa?_ga=2.148843063.122032844.1548666470-1935844853.1541502653