Tehy på Kvinnornas lönedag: Kvinnorna tjänar i genomsnitt 600 euro minde än männen

Image text
Bild: Miia Keurulainen

Fackorganisationen för social- och hälsovårdsbranschen Tehy uppmärksammar i år Kvinnornas lönedag genom att dela ut Kvinnans euro-reflexer. Personal från fackavdelningarna och Tehy besöker därför arbetsplatser inom social- och hälsovården, i synnerhet i huvudstadsregionen.

– Det är rent skamligt att kvinnornas löner fortfarande är 17 % lägre än männens. För medelinkomster innebär detta cirka 600 euro i månaden. Skillnaden har minskat bekymmersamt lite under 2000-talet, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

Vesivalo anser att status och lönejämställdheten inom kvinnodominerade branscher måste främjas mer målmedvetet i det finländska samhället. Inom kvinnodominerade branscher i den offentliga sektorn måste avlöningen förbättras och detta kräver också konkreta åtgärder av statsmakten.

Finlands regering bereder som bäst en familjeledighetsreform. Med familjeledighetsreformen strävar man efter en jämlikare fördelning av familjeledigheterna mellan kvinnor och män. Tehyiternas anser att den lägre avlöningen bland kvinnor är en betydande orsak till att familjeledigheterna fördelas ojämnt.

– Jämställd avlöning skulle även ge familjerna en faktisk möjlighet till att ansvaret för vardagen och barnvården fördelas jämlikare inom familjen. Idag styr den lägre avlöningen bland kvinnor främst dem till att utnyttja familjeledigheter, eftersom det är förståeligt att man vill trygga familjens utkomst också under familjeledigheter, säger Vesivalo.

Lönejämställdheten försämras dels också av de nedskurna semesterpenningarna i kiky-lösningen för den offentliga sektorn.

– Nu har det ekonomiska läget vänt sig och börjat stiga så att det inte längre finns någon grund för nedskurna semesterpenningar. Tehy har krävt att de nedskurna semesterpenningarna ska kompenseras under den kommande förhandlingsrundan.

Kvinnornas lönedag firas på hösten den dag då kvinnornas löner omvandlade till årslön har betalts. I Finland var kvinnornas löner i genomsnitt 83,3 % av männens enligt statistiken för 2016. Från den sista dagen i oktober till årets slut jobbar kvinnorna ”utan lön” jämfört med männens löner.

Mer information:
Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847