Tehy om social- och hälsovårdsreformen: De ursprungliga målen i fokus, stegvist genomförande

Det är nödvändigt att social- och hälsovården i Finland reformeras. Följande regering måste enligt Tehy på nytt fokusera på de ursprungliga målen: en minskning av skillnaderna i hälsa och välbefinnande, större muskler, det vill säga större befolkningsunderlag för ordnandet av vården, en fungerande integrering av tjänster samt begränsning av kostnadsökningarna på lång sikt.

Image text
Bild: iStock

– Reformen bör genomföras stegvis och det bör säkerställas att det finns ett brett parlamentariskt godkännande av den, för att en total grundstötning inte ska upprepas i slutet av regeringsperioderna. Det förberedande arbetet som redan har gjorts bör utnyttjas på bästa möjliga sätt, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Enligt Rytkönen hade man nu för många bollar i luften samtidigt.

– Tehy varnade för detta redan i november 2015. I det egentliga regeringsprogrammet hade en social- och hälsovårdsreform skrivits in enligt vilken de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna först skulle förnyas strukturellt och integreras. Efter det skulle finansieringen lösas och valfriheten stegvis utökas. Så här gick man dock inte till väga. Det hjälper inte att vara efterklok, men om vi hade följt ovanstående stegmärken hade vi kanske inte stått här i dag, menar Rytkönen.

För fortsättningen av reformen är det enligt Tehy viktigt att inte försvaga den fungerande specialsjukvården eller jourberedskapen. I första hand måste nu de grundläggande tjänsterna stärkas och antalet mottagningar hos sjukskötare, fysioterapeuter och munhygienister exempelvis utökas.

– För att reformen slutligen ska lyckas är det särskilt viktigt att trygga social- och hälsovårdsbranschens dragningskraft. Dragningskraften ökas effektivast genom att förbättra lönenivån och arbetsförhållandena samt satsa på ledarskapet och chefsarbetet, säger Rytkönen.

Tehy hoppas att den kommande regeringen även ska vara uppmärksam och reagera snabbt om det i den nya situationen skulle uppkomma risker med utlokaliseringen av social- och hälsovårdstjänsterna och tjänsterna skulle splittras ännu mer.

Mer information:

Tehys sektordirektör för samhällsrelationer och utveckling Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848