Tehy fick en ny styrelse och nya ordförande för fullmäktige

Tehys fullmäktiges konstituerande möte har valt en ny styrelse för Tehy samt ordförande och vice ordförande för fullmäktige för perioden 2017–2021. Tehys styrelse består av presidiet, 12 medlemmar och deras personliga suppleanter. Styrelsens ordförande är Millariikka Rytkönen.

Image text
De nya ordförandena för Tehys fullmäktige. Från vänster Virpi Nieminen, 2:a vice ordförande, Paula Sihto, ordförande för fullmäktige och Kim Berg, 1:a vice ordförande. Foto: Leena Louhivaara

Tehys styrelse

Ordförande: Millariikka Rytkönen, Borgå
1:a vice ordförande: Anna-Leena Brax, Alavieska
2:a vice ordförande: Pipsa Allén, Reso
 

De ordinarie styrelsemedlemmarna:

Sari Auvinen
Kati Jetsu
Marja Lampainen
Vilja Laurila-Rontti
Mika Länsisola
Vesa Maunuksela
Anneli Näppä
Niina Pulkkinen
Pekka Rastas
Reija Sjöholm
Anne-Mari Thomassen
Sari Viinikainen

Till ordförande för Tehys fullmäktige valdes Paula Sihto från Seinäjoki. Hon representerar gruppen SITKE – Sitoutumattomat ja keskiryhmät.

Till fullmäktiges 1:a vice ordförande valdes Vasabon Kim Berg, som representerar gruppen Terveydenhuoltoalan Yhdessä Eteenpäin, och till 2:a vice ordförande Virpi Nieminen från Björneborg, som representerar gruppen Tehyn vasemmisto ja sitoutumattomat.

Redan tidigare i dag fick Tehy en ny ordförande och nya vice ordförande. Mer information om valet av Tehys ordförande finns här och om valet av vice ordförande här.

Tehys fullmäktiges konstituerande möte fortsätter i morgon på onsdagen i Helsingfors Mässcentrum.

 

Mer information:


Jaana Reijonaho
informatör
tfn 040 356 8409
[email protected]

Vad är Tehy?

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy representerar 160 000 utbildade yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen.

Till Tehy hör bland annat, bioanalytiker, akutvårdare, fysioterapeuter, tandskötare, barnmorskor, laboratorieskötare, barnskötare, när- och primärvårdare, medikalvaktmästare-ambulansförare, mentalvårdare, avdelningsskötare, röntgenskötare, sjukskötare, munhygienister, hälsovårdare, arbetsterapeuter och överskötare.

Tehy ansvarar för den ekonomiska och yrkesmässiga intressebevakningen för sina medlemmar och förhandlar om lönerna och andra anställningsvillkor inom såväl den kommunala sektorn som den privata social- och hälsovårdssektorn. Dessutom är Tehy en stark påverkare inom social- och hälsovårdspolitiken och påverkar utvecklingen av utbildningen inom branschen.

Tehy grundades 1982, och är det största medlemsförbundet inom tjänstemannacentralorganisationen STTK.