Tehy: Det är dags att visa vad vi står för

Utan löneökningar accelererar flykten från vårdsektorn. Kombinationen av en åldrande befolkning och ett minskande antal människor i arbetsför ålder blir allt svårare att bemästra.

Image text
Foto: Kirsi Tuura

Tehy och SuPer har lagt fram ett tio års löneprogram för den kvinnodominerade vårdsektorn. Enligt löneprogrammet ska lönerna i kvinnodominerade branscher höjas med 1,8 procentenheter mer än i de mansdominerade branscherna. De årliga kostnaderna för programmet blir 100–150 miljoner euro.

Staten skulle ansvara för kostnaderna eftersom kommunerna inte har de medel som krävs.

– De politiska beslutsfattarna måste bära sitt ansvar för medborgarnas grundlagsenliga rätt till tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Att bära ansvar innebär att visa var man står i lägen där pengarna inte räcker till allt och man inte vill öka skuldsättningen.

I regeringsprogrammet ingår flera eftertryckliga skrivelser som understöder Tehys och SuPers krav på att jämställdheten i lönerna ska främjas.

Regeringen avser exempelvis att öka omsorgsbranschens attraktivitet samt tillgången på kompetent personal. Regeringen lovar i sitt program även att med hårdare tag ingripa i löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

320 000 proffs har utbildats för vårdsektorn. Av dessa jobbar 40 000 i helt andra branscher. En del av dem skulle vara redo att återvända till vårdsektorn om lönen och arbetsvillkoren förbättrades.

För att vårdardimensioneringen ska kunna skrivas in i lag behövs uppskattningsvis 4 000 nya vårdare.  Attraktions- och kvarhållningskraften, det vill säga lönerna och arbetsförhållandena, bör förbättras avsevärt för att dimensioneringen ska kunna genomföras i praktiken.

– Vad är det vi behöver mest: vårdare eller jaktplan?

Tehy vill ha en genuin avtalsrörelse som främjar jämställdhet i lönerna. Tehys kollektivavtal för såväl den offentliga som den privata sektorn upphör i slutet av mars.

Mer information:

Intressebevakningsdirektör Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847