Tehy: Attendo tänker pruta på kvalitet och kunnande

Attendo Oy inleder idag sa-förhandlingar som omfattar slopandet av nästan 70 uppgifter som ansvariga sjukskötare inom tjänsterna för äldre. Uppgifterna som ansvariga sjukskötare avskaffas och delas delvis upp på enhetscheferna. De ansvariga sjukskötarna erbjuds i fortsättningen arbete som sjukskötare eller handledare.

Tehy dömer kraftigt planerna som äventyrar kvaliteten på vården och patientsäkerheten och som i praktiken är åtgärder som sänker sjukskötarnas löner.

Uppgiften som ansvarig sjukskötare är av vikt för den praktiska genomföringen av vården och omsorgen för de äldre. De ansvariga sjukskötarna ser bl.a. till att tjänsternas kvalitet, rehabiliteringen, läkemedelsbehandlingen och kunnandet om dessa är på adekvat nivå. De ansvariga sjukskötarnas uppgifter kan i praktiken inte överföras till enhetscheferna, som nödvändigtvis inte fysiskt finns på plats på enheten och som nödvändigtvis inte alltid är utbildade yrkespersoner inom hälsovården.

– Projektet ser ut som en sparåtgärd och man trimmar affärsverksamheten på tröskeln till vårdreformen. Det verkar som om man tänker att sjukskötarna även i den nya situationen ändå ska bära ansvaret för bl.a. läkemedelsbehandlingens helhet, men med mindre lön, säger Tehys ordförande Rauno Vesivalo.

Vesivalo påminner om att klienterna inom tjänsterna för äldre i fortsättningen kommer att vara allt äldre och sjukare. Behovet av sjukvårdskunnande kommer att öka och absolut inte minska, och därför verkar Attendos planer särskilt konstiga.

– Ett otillräckligt kunnande och bristande förmåga att bedöma klienternas hälsotillstånd på ett sakkunnigt sätt leder lätt till ett ambulansrally, där åldringarna ständigt skjutsas fram och tillbaka till jouren. Det är inhumant och orsakar extra kostnader för samhället.

Som en motivering anger Attendo att de konkurrerande företagen inte de heller har ansvariga sjukskötare. Enligt Tehys utredning haltar förklaringen, eftersom boendeenheterna ska ha en utsedd ansvarsperson och i de andra konkurrerande företagen har man förstått detta krav på serviceproducenterna. 

– I och med vårdreformen och valfriheten kommer de äldre och deras närstående att bland serviceutbudet välja det alternativ som passar dem bäst. Attendos strategi tycks nu vara att marknadsföra ett koncept som baserar sig på en trevlig bild av mormors hus, samtidigt som man i bakgrunden prutar på kvalitet och kunnande för att nå bättre resultat, konstaterar Vesivalo.
 

Mer information:

Tehys ordförande Rauno Vesivalo, tfn 040 587 4346
Tehys tf intressebevakningschef Riikka Rapinoja, tfn 0400 952 162
Chef för Tehys sektion samhällsrelationer och utveckling, Kirsi Sillanpää, tfn 040 820 7848
Tehys förhandlingschef för den privata sektorn Marianne Leskinen, gsm 040 922 1174