SuPer och Tehy: Samhället har inte råd att inte höja lönerna inom vårdbranschen

SuPer och Tehy kräver att staten reserverar medel i statsbudgeten till löneprogrammet för de kvinnodominerade vård- och omsorgsbranscherna. Vårt samhälle hotas av en allvarlig vård- och omsorgskris.

Image text
Foto: Lauri Rotko

Kommunernas nettokostnader för löneprogrammet uppgår till cirka 80 miljoner euro per år under tio års tid. Summan skulle ingå i kommunernas statsandelar, där 80 miljoner är mindre än en procent. Programmet förutsätter att staten deltar i det. Statliga medel behövs, eftersom de kommunala arbetsgivarna inte har nödvändiga medel.

Löneprogrammet skulle minska antalet branschbyten och underlätta den hotande bristen på skötare. Skötarna går i pension eller byter bransch samtidigt som den åldrande befolkningen behöver dem mer än någonsin.

– Politiska beslutsfattare har möjlighet att göra värdeval, med vilka den överhängande krisen ännu kan stävjas, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Bristen på utbildade skötare är global, vilket innebär att det finns gott om arbetsgivare utomlands som vill anställa finska skötare. De lockas bland annat till våra grannländer Sverige och Norge. Tyskland höjer lönerna inom den offentliga sektorn med åtta procent och allokerar höjningar på hundratals euro till vårdbranschen för att öka dess dragkraft.

– Statsminister Antti Rinne har sagt sig förstå lönekraven inom kvinnodominerade branscher. Och vi måste också fråga oss huruvida vi har råd att inte höja lönerna för vårdpersonal, inte om vi har råd att höja dem, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Förbunden uppskattar att bruttokostnaderna för löneprogrammet uppgår till cirka 100–150 miljoner euro per år. Det löneprogram som förbunden presenterade i våras skulle årligen i tio års tid höja uppgiftsspecifika löner inom den kvinnodominerade social- och hälsovårdsbranschen med 1,8 procentenheter mer än inom mansdominerade branscher.

En betydande del av lönehöjningarna skulle återföras till samhället i form av skatter. Arbetstagare inom social- och hälsovårdsbranschen är skattebetalare, vars löner till största delen går till inhemsk konsumtion.

SuPer och Tehy påminner om att 80 miljoner motsvarar cirka två procent av alla statliga bidrag till företag och på tio år en bråkdel av till exempel planerade jaktplansupphandlingar.

Statens uppgift är att trygga kommunernas funktionsförmåga. Och statens beslutsfattare står också inför ett antal värdeval. När man inte har råd med allt, måste tillgängliga medel allokeras på ett hållbart och korrekt sätt.

 

Mer information:

https://www.tehy.fi/fi/ota-yhteytta/medialle