Nya beslutsfattare har valts till Tehy – röstningsprocenten ökade dramatiskt

Tehys fullmäktigeval hölls 29.3–21.4.2021. Totalt 493 kandidater ställde upp i valet, varav 83 valdes till styrelsen. Valkretsen omfattade hela landet. Röstningsprocenten i valet var exceptionellt bra, 33,2 % av tehyiterna använde sin rösträtt.

Fullmäktigevalet för Tehy, fackförbundet inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området, hölls för första helt som en elektronisk omröstning, där tehyiterna kunde rösta antingen via valsidan eller via Tehys mobilapp. Tehyiterna kunde också söka lämpliga kandidater i valmaskinen. 
 
– Det är fantastiskt att valdeltagandet steg till en så hög nivå som 33,2 %. En tredjedel av tehyiterna röstade alltså i fullmäktigevalet. Resultatet är exceptionellt bra på fackföreningsområdet, och också därför att röstningsprocenten ökade jämfört med de två föregående fullmäktigevalen, säger Tanu Heikkinen, Tehys organisationschef, nöjd.

I förra Tehy fullmäktigevalet 2017 var röstningsprocenten 25,5 % och i fullmäktigevalet före det 2013 var röstningsprocenten 30,4 %

I valet som hölls nu ställde också Tehys studerandemedlemmar upp för första gången, och studeranden fick också rösta för första gången.

Mer detaljerad information om valresultatet, t.ex. om de beslutsfattarna som valts till fullmäktige och hur rösterna delades finns på sidan för valresultatstjänsten www.tehy.fi/resultattjanst 

Fullmäktige fattar beslut om bevakningen av Tehy-medlemmarnas intressen, godkänner kollektivavtal och beslutar om bland annat arbetskonflikter samt strategier som rör branschen.

Tehyfullmäktiges konstituerande möte hålls 8–9.6. I mötet väljs Tehys ordförande, vice ordförande och styrelse, samt fullmäktiges ordförande och vice ordförande. Nuvarande ordförande Millariikka Rytkönen har tidigare blivit ombedd av fullmäktigegrupperna att fortsätta som ordförande

Tehy grundades 1982 och är Finlands största fackförbund inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området samt för studerande inom branschen. Förbundet har över 160 000 medlemmar, varav 18 000 är studerande. Tehys medlemmar är bland annat sjukskötare, barnmorskor, barnskötare, tandskötare, bioanalytiker, fysioterapeuter, akutvårdare, mentalvårdare, närvårdare och fotvårdare. 

Mer information: 
 
Tehys organisationschef Tanu Heikkinen, tfn 040 734 5354 
Tehys kommunikationsdirektör Katri Lindqvist, tfn 040 588 3431