Tehys nya fullmäktige är vald

I fullmäktigevalet för social- och hälsovårdsbranschens fackförbund Tehy har man valt 83 representanter till Tehys fullmäktige. Röstningen pågick 11.-28.9.2017 och hela landet utgjorde en valkrets.

Fullmäktiges storlek växte i det här valet från tidigare 63 fullmäktigeledamöter till 83 ledamöter. Det här på grund av att man i den stadgeändring som godkändes 2013 avslutade förbundsmötet och beslöt att den högsta beslutande makten inom förbundet i fortsättningen ska utövas av en fullmäktige bestående av 83 medlemmar. Som sitt första uppdrag, på sitt konstituerande möte i medlet av november, har fullmäktige att välja Tehys nya ordförande samt att slå fast verksamhetslinjerna för de kommande åren.

Röstberättigade i fullmäktigevalet var de medlemmarna i Tehys fackavdelningar som anslutit sig före den 31.3.2017. Allt som allt 547 kandidater ställde upp i valet.

Av medlemmarna i den nuvarande styrelsen och fullmäktige valdes 44 kandidater in, 39 fullmäktigeledamöter är nya vilket är ungefär hälften av de invalda. Av de nya fullmäktigeledamöterna är 62 kvinnor och 21 män.

I Tehys fullmäktigeval kunde man rösta antingen elektroniskt eller per post. 61,5 % av de som röstade använde sig av möjligheten att rösta elektroniskt. Röstningsprocenten var 25,5 %. 

- Det är fint att möjligheten att rösta elektroniskt nu tydligt har funnit sin plats. Det ser ut som om vi i fortsättningen alvarligt måste överväga om vi helt avstår från poströstningen, konstaterar Tehys organisationsdirektör Tanu Heikkinen.

De 83 fullmäktigeplatserna fördelade sig på följande sätt mellan valförbunden (platsantal inom parentes): Arvo ammattitaidolle (13), Sitoutumattomat ja keskiryhmät SITKE (19), Tehyläiset vihreät (2), Vapaat Vaikuttajat (12), Vasemmisto ja sitoutumattomat (7), Yhdessä Eteenpäin (30).  Mera information om valförbunden: http://www.tehy.fi/valtuustovaalit/tietoa

På nationell nivå är de tio som fått mest röster (personliga antalet röster inom parentes): Millariikka Rytkönen (728), Marjut McLean (507), Pipsa Allén (466), Kim Berg (369), Anna-Leena Brax (286), Pekka Rastas (286), Kati Jetsu (282), Vesa Maunuksela (253), Kalevi Savolainen (212) ja Anne-Mari Thomassen (209).

Uppgifter om de invalda till Tehys fullmäktige och uppgifter om andra resultat: www.tehy.fi/vaalitulokset


Tilläggsuppgifter:

Tanu Heikkinen, direktör, medlems- och organisationsenheten, p. 040 734 5354
Katri Lindqvist, direktör, informationsenheten, p. 040 588 3431