Kommunbranschens organisationer: Den offentliga sektorns tilläggspensioner måste tryggas då sjukvårdsdistrikten bildar andelslag

Sjukvårdsdistriken i Norra Finland kommer nästa år att ordna sin verksamhet på ett nytt sätt, enligt en andelslagsmodell. Och i Birkaland och Tavastland pågår beredning av en andelslagsmodell. Kommunbranschens huvudavtalsparter kräver att arbetstagarnas tilläggspensioner tryggas i samband med reformen.

Image text
iStock

I Norra Finland bildas nästa år ett stort andelslag som tar hand om en del av den specialiserade sjukvårdens tjänster. Alla sex sjukvårdsdistrikt som hör till Uleåborgs universitetssjukhus (OYS) specialansvarsområde vore medlemmar i andelslaget. Andelslaget skulle till exempel ansvara för utförandet av vissa canceroperationer.

Och i Birkaland och Tavastland pågår beredning av ett gemensamt andelslag för sjukvårdsdistrikten. Fullmäktige för Birkalands sjukvårdsdistrikt behandlar ärendet måndagen den 10 december.

Andelslagsmodellen hotar skära ner tilläggspensionerna för dem som arbetar inom den offentliga sektorn. Pensionerna är i fara eftersom Keva enligt lagen inte kan ta hand om pensionsförsäkringarna för arbetstagare i andelslag.

Kommunbranschens huvudavtalsparter JHL, Fosu, Jyty, SuPer och Tehy kräver att tilläggspensionerna tryggas. Lagen som berör Keva måste ändras så att Keva kan ta hand om också de arbetstagares pensioner vars arbetsgivare är andelslag eller bolag som hör till andelslag.

Förbunden har diskuterat ärendet också med kommun- och reformminister Anu Vehviläinen. Ministern förstår förbundens oro och anser att det är viktigt att tilläggspensionerna förblir i sin nuvarande form.

Julkisen alan unioni JAU ry

ordförande Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tfn 040 702 4772
ordförande Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tfn 0400 537 756

Förhandlingsorganet för offentliga sektorns utbildade FOSU rf:

ordförande Olli Luukkainen, tfn 0500 652 872

Kommunsektorns utbildade vårdpersonal rf:

ordförande Silja Paavola, Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer, tfn 050 527 5085
ordförande Millariikka Rytkönen, TEHY, tfn 040 82 100 28