Förenade Medix Laboratoriers arbetstagare strejkar i dag, hot om ny strejk

Förenade Medix Laboratorier Ab:s arbetstagare strejkar i dag den 3 januari 2018. Företaget hotas av en ny, längre strejk som skulle pågå den 15 –21 januari 2018.

Image text
bild: Jaakko Martikainen

Konfliktåtgärderna är nödvändiga eftersom arbetsgivarförbundet Palta inte vill förhandla om ett nytt kollektivavtal med Tehy och SuPer och företaget följer ett kollektivavtal som inte är lämpat för branschen.

Förenade Medix Laboratorier Ab började i november tillämpa ett kollektivavtal avsett för den privata laboratoriebranschen på sina anställda. Kollektivavtalet i fråga har inte tidigare tillämpats på kliniskt laboratoriearbete och lämpar sig inte för sådant.

Det kliniska laboratoriearbetet ingår enligt förbunden i hälsovården, som genomförs av professionell hälsovårdspersonal.

– Kollektivavtalen ska stödja de plikter som lagen ålägger tjänsteproducenter inom hälsovården och professionell hälsovårdspersonal. Ett kollektivavtal som är utformat för livsmedels-, miljö- och industribranscherna stöder inte dessa plikter, konstaterar Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi.

Det är enligt Kirvesniemi fråga om iögonenfallande avtalsshopping där arbetsgivaren försöker försämra anställningsvillkoren.

Tehy och SuPer gav den 29 december 2017 även varsel om en ny strejk för perioden 15–21 januari 2018.  Tehy och SuPer är redo att återkalla konfliktåtgärderna om arbetsgivareförbundet Palta eller Förenade Medix Laboratorier Ab samtycker till att inleda förhandlingar om ett nytt kollektivavtal.

Mer om ärendet:

https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/yhtyneet-medix-laboratorioiden-tyontekijat-aloittavat-lakon
https://www.tehy.fi/fi/mediatiedote/tehyn-valtuusto-antoi-tukensa-yhtyneet-medix-laboratorioiden-tyontekijoiden-lakolle

Ytterligare information: Tehys intressebevakningschef Else-Mai Kirvesniemi tfn 050 3460 847