Förbud mot övertid och byte av arbetsskift inom Avaintas avtalssektor och Norra Österbottens sjukhusdistrikt

Tehy, SuPer och ERTO har utfärdat förbud mot övertid och byte av arbetsskift inom kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna rf:s social- och hälsovårdsbranscher samt på arbetsplatser inom småbarnspedagogiken. Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift börjar på onsdag 10.06.2020 kl 9.00 och slutar söndagen den 21.06.2020 kl 23.59. SuPers och Tehys medlemmar som är i ett anställningsförhållande i Norra Österbottens sjukhusdistrikt stöder påskyndandet av förhandlingarna genom att delta i förbudet mot övertid och byte av arbetsskift. Båda är lagliga åtgärder.

Image text
Foto: iStock

Hälso- och socialvårdspersonal som omfattas av åtgärderna arbetar till exempel på kommunägda företagshälsovårdsenheter, rehabiliteringscenter och daghem. Avtalssektorns enheter inom äldreomsorgen omfattas inte av förbudet.

Åtgärden syftar till att påskynda förhandlingarna om hälso- och socialvårdsbranschens samt småbarnspedagogikens eget kollektivavtal med AVAINTA Arbetsgivarna rf vad gäller kommunägda företag och enheter.

Under ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift arbetar förbundens medlemmar som vanligt enligt de på förhand planerade arbetsskiftsförteckningarna, men arbetar inte övertid eller byter eller ändrar arbetsskift. Övertid som arbetsgivaren beslutat om i enlighet med beredskapslagen på grund av coronan omfattas inte av åtgärden.

Eget kollektivavtal som mål


SuPer, Tehy och ERTO utgör Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN rf, vars främsta mål är att inleda förhandlingar med AVAINTA Arbetsgivarna rf om ett eget kollektivavtal inom hälso- och socialvårdssektorn samt småbarnspedagogiken. Det nuvarande Avainta-kollektivavtalet är sektorsövergripande och omfattar bland annat livsmedels- och sanitetssektorn, förvaltnings- och kontorssektorn, den tekniska sektorn samt social- och hälsovården. Avtalet som omfattar ett flertal branscher lämpar sig dåligt för social- och hälsovårdssektorn och småbarnspedagogiken, där verksamheten på många sätt skiljer sig från de andra områden som omfattas av det nuvarande avtalet.
 
- Upprättandet av ett eget kollektivavtal är särskilt viktigt eftersom arbetsvillkoren i de företag som omfattas av Avainta bör vara på samma nivå som i kommunerna, förklarar SuPers ordförande Silja Paavola.  

Svagare arbetsförhållanden än inom den kommunala sektorn på Avaintas område fungerar för kommunerna som ett incitament att av sparskäl lägga ut verksamheten till förmånligare kollektivavtal och bedriva avtalsshopping. Outsourcing-trenden i kommunerna har under de senaste åren särskilt berört tjänster inom social- och hälsovården. Den senaste tiden har det även inom specialsjukvården inletts en omstrukturering av den verksamhet som leds av samkommuner, till exempel i form av kooperativ, utanför de kommunala avtalen – såsom i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. 

- Kommuner och samkommuner ansvarar för lagstadgade tjänster i Finland och finansieras med offentliga medel. Kommunernas kollektivavtalsshopping trampar på arbetstagarnas rättigheter och är också moraliskt tvivelaktiga. Vi kan inte stå bredvid och se på när kommunerna börjar undergräva social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken, vilka utgör kärnan i välfärdsstaten, genom att fiffla med arbetsvillkoren, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen

- Det är obegripligt att det i det rådande samhällsläget krävs påtryckningar för att avtala om branschens arbetsvillkor, menar ERTOs ordförande Juri Aaltonen.

 

Mer information: 
Tehys intressebevakningsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn. 050 346 0847  
SuPers förhandlingschef Jukka Parkkola, tfn. 050 569 8710
ERTOs jurist Heli Luukkonen, tfn. 09 6132 3105